Czas trwania - 2 semestry

Koszt - 1100 zł za semestr dla studentów i absolwentów WSPS, 1300 zł za semestr dla pozostałych osób

Celem studiów jest zapoznanie słuchaczy z zagadnieniami związanymi z zarządzaniem zasobami ludzkimi oraz z konkretnymi metodami i narzędziami, możliwymi do zastosowania w praktyce zarządzania.

Absolwenci będą przygotowani do zajmowania stanowisk administracyjnych, kierowniczych lub menadżerskich w różnych placówkach medycznych i innych instytucjach związanych z systemem ochrony zdrowia itp.