Głównym celem projektu „Zagrożenie stresem, wypaleniem zawodowym i agresją wśród medyków – innowacyjne metody wsparcia”  jest przeprowadzenie przez studentów - członków Koła Naukowego, badań naukowych skutkujących wypracowaniem rozwiązań, pozwalających na ograniczenie ryzyka wypalenia zawodowego u pracowników medycznych. Konkretne rozwiązania zostaną następnie wdrożone w wybranej placówce opieki zdrowotnej.

Zapraszamy do zapoznania się z komunikatem:
https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/rozstrzygniecie-drugiej-edycji-konkursu-w-ramach-programu-studenckie-kola-naukowe-tworza-innowacje