DZIEKAN WYDZIAŁU SPOŁECZNO-MEDYCZNEGO
mgr AGNIESZKA BANASIKOWSKA

 DYŻURY GRUDZIEŃ 2022 (do 23 grudnia)

OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU - GODZ. 8.30 - 15.30

SOBOTA - 3 grudnia - GODZ. 8:30 - 13:00

 

tel: 32 264 74 75 wew. 15
e-mail:  lub

 

PEŁNOMOCNIK DZIEKANA DS ORGANIZACYJNYCH 

EWA CZERWIŃSKA

DYŻURY OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU - GODZ. 8:00-16:00

 SOBOTA - 10 grudnia - GODZ. 8:00 - 15:00

 

tel.: 32 264 74 75 wew. 15

e-mail: