DZIEKAN WYDZIAŁU SPOŁECZNO-MEDYCZNEGO
mgr AGNIESZKA BANASIKOWSKA 

tel: 32 264 74 75 wew. 15
e-mail:  lub

PRODZIEKAN DS RATOWNICTWA MEDYCZNEGO

dr n. społ. ADAM BERNERT

DYŻURY:     

06.06 – godz. 9:00 – 12:00
17.06 – godz. 13:00 – 16:00
22.06 – godz. 14:00 – 16:00
26.06 – godz. 14:00 – 16:00

 e-mail:

PEŁNOMOCNIK DZIEKANA DS ORGANIZACYJNYCH 

EWA CZERWIŃSKA

  tel.: 32 264 74 75 wew. 15

e-mail: