DZIEKAN WYDZIAŁU SPOŁECZNO-MEDYCZNEGO
mgr AGNIESZKA BANASIKOWSKA

DYŻURY:
Od poniedziałku do czwartku, godz. 9:00-15:00
Dyżury sobotnie umieszczane są na panelu studenta

tel: 32 264 74 75 wew. 15
e-mail:

PRODZIEKAN DS RATOWNICTWA MEDYCZNEGO

dr n. społ. ADAM BERNERT

e-mail:

PEŁNOMOCNIK DZIEKANA DS ORGANIZACYJNYCH 

EWA CZERWIŃSKA

tel.: 32 264 74 75 wew. 15
e-mail: