DZIAŁALNOŚĆ KOŁA

Koło Naukowe Medicus działające przy Wyższej Szkole Planowania Strategicznego to organizacja zrzeszająca studentów, w celu budowania potencjału naukowego studentów poprzez różne formy samokształcenia, zdecydowanie wykraczającego poza ramy standardowego procesu kształcenia.

 • Zapraszamy do członkostwa w Kole Naukowym Medicus - KNM wszystkich studentów, którzy pragną zaangażować się w życie naukowe Uczelni, a jednocześnie nie boją się kontaktu bezpośredniego z interesariuszami, chcą rozwijać umiejętność komunikacji i pozyskiwania materiałów naukowych z rzetelnych źródeł, a także otwarcie podchodzą do wszelkiego rodzaju akcji naukowych promujących zdrowie.
 • Członkostwo w KNM to nie tylko szansa na  życie w wirze innowacji naukowych, ale również budowanie naukowego wizerunku Uczelni, co w efekcie może w znaczący sposób punktować podczas oceny merytorycznej wniosków o przyznanie stypendium naukowego.
 • Działalność KNM to przede wszystkim warsztaty, treningi, spotkania dyskusyjne, konserwatoria. Planujemy rozwój w zakresie organizacji  konferencji, obozów naukowych, imprez i wyjazdów integracyjnych, także spotkań gościnnych z naukowcami z innych ośrodków akademickich.
 • Z uwagi na posiadanie dwóch Centrów Symulacji Medycznej najczęściej istotne miejsce w spotkaniach stanowią warsztaty doszkalające, prowadzone przez pracownkików WSPS, min. Piotra Szwedzińskiego - Pełnomocnika Dyrektora ds. Ratownictwa medycznego i Organizacji w Rejonowym Pogotowiu Ratunkowym w Sosnowcu oraz człona zarządu Polskiego Towarzystwa Ratowników Medycznych, a także Ireneusza Dzideczka i Karolinę Piotrowską w zakresie praktycznego zarządzania czasem w warunkach obciążenia psychicznego, komunikacji z pacjentem, czy też z dr Iwoną Kowalską - Śląskim Konsultantem Wojewódzkim w zakresie pielęgniarstwa epidemiologicznego.
  W ramach Koła Naukowego Medicus można uczestniczyć w warsztatach szkoleniowych z prawnikami specjalizującymi się w prawie medycznym - mecenasem Łukaszem Ćwienkowskim oraz mecenasem Sylwią Gil-Gut. W zakresie promocji zdrowia organizowane są warsztaty  z Joanną Wardengą, a dodatkowo intensywie współpracujemy ze Stowarzyszeniem Diabetyków oraz Warsztatami Terapii Zajęciowej "Otwarte Serca", co sprzyja budowaniu relacji i współpracy z lokalnymi organizacjami pozarządowymi, jako interesariuszami Uczelni.
  Członkowie KNM aktywnie wspierają działalność Uczelni w iwentach tematycznych oraz dniach otwartych.
 • W ramach KNM Uczelnia i Polskie Stowarzyszenie Diabetyków - Śląski Oddział Wojewódzki - uruchomiono w trakcie trwania pandemii telefoniczny punkt konsultacji w zakresie udzielania pierwszej pomocy w sytuacji zagrożenia życia lub zdrowia.
 • Tematy zajęć są ustalane na bieżąco, zgodnie z zainteresowaniem np.: analiza rytmów serca, postępowanie doskonalące medyczne czynności ratunkowe, poród w warunkach poza szpitalnych, zasady bezpieczeństwa epidemiologicznego w dobie pandemii czy tez realizowanie scenek z udziałem pacjenta standaryzowanego.
  Terminy spotkań dostępne po zalogowaniu do panelu studenta.
 • Serdecznie zapraszamy do rozwoju i budowania swojego potencjału oraz ponoszenia poziomu naukowego WSPS.

PROGRAM ”STUDENCKIE KOŁA TWORZĄ INNOWACJE"

Projekt pt. „Zagrożenie stresem, wypaleniem zawodowym i agresją wobec medyków – innowacyjne metody wsparcia”.

 • Celem  projektu jest przeprowadzenie przez studentów, członków Koła Naukowego, badań pozwalających na analizę zagrożeń dotyczących pielęgniarek i ratowników medycznych, a wynikających z obciążenia stresem, wypaleniem zawodowy oraz agresją ze strony interesariuszy opieki zdrowotnej. W ramach projektu studenci nabędą również kompetencje miękkie potrzebne do prowadzenia nadań naukowych i promocji ich wyników poprzez m.in. warsztaty, pracę w zespołach badawczych, wystąpienia publiczne.
 • Planowany okres trwania projektu: od 01.04.2022 do 31.12.2022
 • Kwota dofinansowania: 47 848,00 zł.
 • Autor projektu: dr Adam Bernert