WŁADZE SAMORZĄDU STUDENCKIEGO WYŻSZEJ SZKOŁY PLANOWANIA STRATEGICZNEGO W DĄBROWIE GÓRNICZEJ:

  • Przewodniczący - Katarzyna Witas
  • Zastępca - Szymon Stanek
  • Zastępca - Agnieszka Kaim
  • Skarbnik - Karol Dróżdż

Samorząd Studencki WSPS, m.in.:

  • broni praw i interesów studentów WSPS,
  • na wniosek zainteresowanych studentów wyznacza swojego przedstawiciela, który uczestniczy w egzaminach komisyjnych, bez prawa oceny odpowiedzi,
  • uczestniczy w sprawach rozdziału środków przeznaczonych przez organy WSPS na cele studenckie,
  • uczestniczy w działalności w zakresie spraw socjalno-bytowych i kulturalnych studentów WSPS,
  • opiniuje projekty uchwał zarządzeń i decyzji organów Uczelni dotyczących bezpośrednio studentów,
  • ustosunkowuje się do naukowych, kulturalnych, turystycznych, sportowych i innych inicjatyw studentów.

DO POBRANIA:

docxKodeks Etyki Studenta WSPS19.79 KB
pdfRegulamin Studiów417.25 KB