Misją Akademickiego Biura Karier WSPS jest udzielenie wsparcia studentom i absolwentom w wejściu i rozwijaniu się na współczesnym rynku pracy.

Realizujemy to poprzez spełnianie oczekiwań w zakresie:

 • indywidualnego i grupowego doradztwa zawodowego, w tym pomoc w przygotowaniu profesjonalnych dokumentów aplikacyjnych;
 • organizację kursów i szkoleń zwiększających atrakcyjność i samodzielność studentów
  i absolwentów na rynku pracy, min. z doradcą zawodowym, psychologiem i prawnikiem;
 • analizy i udostępniania informacji o rynku pracy, jego wymaganiach oraz kierunkach rozwoju;
 • utrzymania i rozszerzenia kontaktów z partnerami - pracodawcami w zakresie pozyskania ofert pracy, praktyk i staży zawodowych;
 • utrzymania współpracy w zakresie wymiany informacji i doświadczeń z instytucjami partnerskimi;
 • badania losów absolwentów, które pozwalają dostosowywać programy nauczania do zainteresowań studentów i potrzeb pracodawców.

Odwiedzając nasze Biuro można również skorzystać z bezpłatnego dostępu do komputera
i sieci, gdzie pod naszym czujnym okiem można:

 • opracować dokumenty aplikacyjne i przesłać je do potencjalnych pracodawców;
 • zapoznać się z aktualnymi ofertami pracy prezentowanymi przez elektroniczne portale pracy;
 • poznać swoją osobę i predyspozycję poprzez wypełnienie odpowiednich testów psychologicznych.