Czwartą, specjalną edycję, Helping Hand kierujemy do osób z niepełnosprawnościami, którym stan zdrowia pozwala na wykonywanie pracy umysłowej, wymagającej komunikacji zespołowej oraz zdalnej.

Niektóre praktyki nie są dla nas... Ale do innych pasujemy idealnie!🎯

Wyższa Szkoła Planowania Strategicznego po raz kolejny została wyróżniona w "Katalogu dobrych praktyk" opublikowanym przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej.

Zachęcamy do wzięcia udziału w bezpłatnym webinarze "Wypalenia w zawodach pomocowych. Tabu, o którym się nie mów"

Fundacja Rozwoju i Kwalifikacji Stella Virium we współpracy z firmą UBS stworzyły projekt Spread Your Wings, którego celem jest pomoc ukraińskim obywatelom w odnalezieniu się na polskim rynku pracy

Przypominamy o możliwosci skorzystania z bezpłatnych konsultacji pstchologicznych.