• Biblioteka WSPS realizuje kwerendy tylko dla studentów WSPS i jedynie pod kątem  prac dyplomowych
  • W ramach realizacji usług informacyjnych Biblioteka, na prośbę Użytkownika przygotowuje zestawienia bibliograficzne, w oparciu o zasoby własne, innych bibliotek lub bazy bibliograficzne i inne zasoby cyfrowe.
  • Zrealizowana kwerenda obejmuje artykuły pdf i źródła elektroniczne, udostępniane drogą poczty e-mail oraz za pomocą narzędzi pozwalających na przesyłanie plików o znacznej pojemności.
  • W przypadku przygotowania szczególnie czasochłonnej i pracochłonnej kwerendy bibliotekarz ma prawo odmówić jej realizacji.
  • Przy złożeniu kwerendy, użytkownik oczekuje najkrócej od dnia następnego, ale nie dłużej niż 14 dni roboczych.
  • W przypadku przygotowania zestawień stosuje się załącznik Kanclerza w sprawie wprowadzenia cennika opłat za usługi świadczone w Bibliotece WSPS. 
  • Koszty dotyczące zestawienia bibliograficznego: kwerenda - 60 zł, ponowne wysłanie kwerendy – 40 zł.
  • Aby otrzymać kwerendę biblioteczną należy wpłacić na konto Uczelni opłatę, a następnie potwierdzenie przelewu wraz z tematem pracy i słowami kluczowymi przesłać mailem na adres:
  • Przygotowane materiały wysyłamy za pomocą We transfer - należy pobrać je i zapisać na swoim komputerze w ciągu 7 dni.