Monografia “Prawo medyczne. Problemy, wyzwania, perspektywy” ["Medical Law: Issues, Challenges, Perspectives"] stanowi pierwszy tom serii poświęconej tematyce prawa medycznego. Celem monografii jest kompleksowe przedstawienie problematyki prawa medycznego przez pryzmat stojących przed nim wyzwań i perspektyw o charakterze współczesnym, jak i historycznym. Teksty mogą więc podejmować problematykę polskiego prawa medycznego, jak również prawa medycznego innych państw Europy i świata. Stosowne podziały merytoryczne książki (książek) zostaną dokonane na etapie prac redakcyjnych.

Nabory do kolejnych tomów serii będą odbywać się w regularnych rocznych odstępach.

PRZYKŁADOWE OBSZARY TEMATYCZNE:

 • Prawo do świadczeń zdrowotnych
 • Rozwój telemedycyny w dobie (post-)pandemii
 • Odpowiedzialność za błąd medyczny
 • Prawo do informacji medycznej
 • Tajemnica lekarska
 • Odpowiedzialność państwa w zakresie ochrony zdrowia
 • Zabieg bez zgody pacjenta
 • Eksperyment medyczny
 • Naruszenie praw pacjenta
 • Działanie bez zgody pacjenta
 • Oświadczenie woli pro futuro
 • Kontakt lekarza z mediami (lekarze a reklama i social media)
 • Klauzula dobrego samarytanina
 • Klauzula sumienia
 • NFZ oraz systemy innych państw
 • Prawo do poszanowania intymności i godności
 • Prawo do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego
 • Aborcja i eutanazja - etyczne dylematy w świetle prawa medycznego

Powyżej wskazane obszary tematyczne mają charakter jedynie przykładowy – gorąco zachęcamy do wykraczania poza ich ramy. Ponadto teksty rozdziałów mogą mieć charakter interdyscyplinarny, łączący rozmaite dziedziny nauki.

Więcej informacji na temat kosztów i terminów publikacji oraz procedury wydawniczej znajdą Państwo na stronie wydarzenia: https://fb.me/e/3rXkSvIfj

W razie jakichkolwiek pytań dotyczących monografii “Prawo medyczne…” prosimy o kierowanie wiadomości do pani mgr Marty Motuckiej, współredaktorki monografii, na adres: .