NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE

  • Każdy z naszych czytelników jest zobowiązany do zapoznania się i przestrzegania Regulaminu Biblioteki WSPS.
  • Konto biblioteczne zakładane (odblokowywane) jest na podstawie ważnej legitymacji studenckiej.
  • Każdy Użytkownik jest zobowiązany do prolongaty książek (mailowo, telefonicznie lub osobiście).
  • Po upływie 30 dni system biblioteczny automatycznie generuje opłatę za przetrzymanie, zgodnie z regulaminem.
  • W momencie podbicia karty obiegowej, Użytkownik jest zobowiązany do zwrócenia wszystkich wypożyczonych książek oraz uregulowania ewentualnych zobowiązań finansowych. 

pdfREGULAMIN_BIBLIOTEKA_WSPS.pdf329.73 KB