Dyrektor Wydawnictwa Naukowego i Biblioteki
Estera Różycka