Wyższa Szkoła Planowania Strategicznego w Dąbrowie Górniczej realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „WSPS w każdym calu dostępni”

Regulamin rekrutacji

Ogłaszamy nabór osób chętnych do udziału szkoleniach w ramach projektu.
W szkoleniu mogą wziąć udział pracownicy Uczelni zatrudnieni na umowę o pracę lub na umowę cywilno-prawną lub należący do pracowników administracyjno-dydaktycznych, którzy uzyskane umiejętności będą mogli wykorzystywać podczas kontaktu z użytkownikami Uczelni.
Rekrutacja trwa do 30 września 2022 r.

unia projekt