Tematem wystąpienia dr Shermera będą teorie spiskowe i ich popularność we współczesnym świecie
Wykład odbędzie się 4 listopada o godz. 18:30 w formule online na platformie MS Teams. 

Osoby spoza grona studenckiego chcące wziąć udział w wykładzie proszone są o przesłanie swojego zgłoszenia na adres: , gdzie otrzymają instrukcję zalogowania się w czasie wykładu.

Zapraszamy.

Dział umiędzynarodowienia WSPS.

skeptic