Organizatorami przedsięwzięcia była Wyższa Szkoła Planowania Strategicznego w porozumieniu z partnerami tj Uniwersytetem J. E. Purkyne v Usti nad Labem oraz Uniwersytetem w Presovie.

Tematem przewodnim wystąpień  podczas konferencji „Międzynarodowe zespoły medyczne” było zaprezentowanie efektów kształcenia  uzyskanych przez studentów biorących udział w  kursach  „Pracownik służby zdrowia w sytuacji kryzysowej” oraz „ Praca w medycznych zespołach międzynarodowych”.

Prelegenci z Czech, Słowacji , Polski a także z USA  opracowali tematy związane dotyczące  innowacyjnych form nauczania w różnych obszarach nauczania  na kierunkach pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne. Celem konferencji było wypracowanie wspólnych, międzynarodowych metod nauczania.

Uczestnikami spotkania byli przedstawiciele każdej z Uczelni – wykładowcy oraz studenci a także osoby zainteresowane tematami wystąpień  ( około 100 osób).