Biblioteka Naukowa WSPS i Koło Naukowe Medicus wraz z Partnerami: Wydziałem Sztuki i Nauk o Edukacji UŚ i Kołem Naukowym Pedagogów UŚ Cieszyn oraz Zespołem Placówek Szkolno-Wychowawczo-Rewalidacyjnych w Cieszynie i Zespołem Szkół Specjalnych w Skoczowie, w trakcie Tygodnia Bibliotek udowodnili, że "Biblioteka - miejsce na czasie" może przyjąć zdecydowanie szerszą formę. 

Partnerzy wraz z zaproszonymi Gośćmi i młodzieżą, mogli przekonać się o wielowymiarowości warsztatów integracyjnych "W Krainie Książek", w trakcie których odbyły się pokazy ratownictwa medycznego, straży pożarnej, policji i służby więziennej. 

Studenci Koła Naukowego Medicus wraz z opiekunem dr. Adamem Bernertem uczestniczyli w warsztatach szkoleniowych, prowadzili warsztaty i przedstawili prelekcję na temat postępowania w stanach zagrożenia życia dla podopiecznych Zespołu Placówek Szkolno-Wychowawczo-Rewalidacyjnych w Cieszynie.