MONOGRAFIE NAUKOWE - 80 PKT WG MINISTERIALNEGO WYKAZU WYDAWNICTW PUNKTOWANYCH
Pozycja 709
Komunikat Ministra Edukacji i Nauki z dnia 22 lipca 2021 r.

MONOGRAFIE NAUKOWE - 80 PKT WG MINISTERIALNEGO WYKAZU WYDAWNICTW PUNKTOWANYCH
Pozycja 709
Komunikat Ministra Edukacji i Nauki z dnia 22 lipca 2021 r.

 NOWOŚCI WYDAWNICZE 2021

MEDYCYNA Rbernert_medycyna_ratunkowa_2021-1-1-1.jpgATUNKOWA. WYBRANE STANY NAGŁE.
pod redakcją naukową Adama Bernerta.

Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Planowania Strategicznego w Dąbrowie Górniczej, 2021.

W ciągu ostatnich kilku lat Państwowe Ratownictwo Medyczne w Polsce uległo znaczącym zmianom i reorganizacji. Zostało wzmocnione zawodem ratownika medycznego, który obecnie odgrywa znaczącą i ciągle rozszerzającą się rolę w działaniach służb profesjonalnych.
W Polsce, tak jak i w innych krajach z podobnymi systemami ratownictwa medycznego, dokonała się znacząca zmiana w kształceniu, co ma przełożenie na umiejętności i podniesienia standardów świadczonej pomocy oraz skuteczności działań zespołów ratownictwa medycznego. Ratownictwo medyczne jako sztuka jest obszarem nie tylko zawodowym, ale również naukowym.
Przedstawione w książce koncepcje oraz działania oparte zostały na wiedzy innych doświadczonych specjalistów, z różnych dziedzin medycyny. Niniejsza publikacja nie wyczerpuje całości zagadnień związanych z udzielaniem pomocy w stanach nagłych. Mając świadomość rozwoju medycyny ratunkowej, należy śledzić zmiany wytycznych dotyczących postępowania w stanach nagłych.
                                                                                                                                        Adam Bernert (ze wstępu z monografii)