NAJLEPSZY W POLSCE PROGRAM PRZYGOTOWUJĄCY DO DZIEDZINY MEDYCYNY ESTETYCZNEJ !

baner kierunki

Czas trwania studiów - 2 semestry
Koszt studiów - 2500 zł za 1 semestr 

Słuchacze otrzymują Świadectwo Ukończenia Studiów Podyplomowych w zakresie Kosmetologii Estetycznej dla Kosmetologów, Pielęgniarek zgodnie z Rozporządzeniem Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 10 lutego 2017r. (Dz. U. z 2017r., poz. 279)

Merytoryczny nadzór nad kierunkiem  sprawuje Izabela Załęska - doktor nauk medycznych, ekspert w dziedzinie kosmetologii w Polsce i Europie. Wykładowca, trener oraz szkoleniowiec z zakresu kosmetologii medycznej i estetycznej. Specjalistka działająca w obszarze naukowo – badawczym i praktycznym. Kreatorka nowych produktów i usług. Autorka nowoczesnej linii dermokosmetyków brytyjskiej firmy Body Empire®.

W programie studiów:  wypełniacze tkankowe, laseroterapia mezoterapia, , PRP, nowoczesna aparatura kosmetologii i medycyny estetycznej !.

Dodatkowo zajęcia z zakresu ratownictwa medycznego pacjenta „estetycznego”, które przygotują Słuchaczy do udzielania pierwszej pomocy w nagłych przypadkach, takich jak wstrząs anafilaktyczny po użytych produktach itp. które mogą zdarzyć się podczas zabiegów.

Program przewiduje 300 godzin zajęć teoretycznych i praktycznych, dwa semestry, 60 punktów ECTS.

 Rejestrcja On-Line przez formularz zgłoszeniowy: https://wsps.pl/studia-podyplomowe/formularz-zgloszeniowy