MEDYCYNA ESTETYCZNA DLA LEKARZY

baner kierunki

Czas trwania studiów - 2 semestry 
 Koszt studiów - Całość 13.000 zł semestr 6500 zł
 Rejestracja on-line - Formularz zgłoszeniowy

Studia Podyplomowe Medycyna Estetyczna dla Lekarzy to kompleksowa oferta, z dużą ilością zajęć praktycznych przygotowana dla lekarzy zainteresowanych pracą w tym najpopularniejszym obszarze medycyny. W programie nauczania między innymi

  • zastrzyki przeciwzmarszczkowe,
  • wypełniacze i stymulatory tkankowe ,
  • nici liftingujące, laseroterapia.

Słuchaczami studiów podyplomowych z zakresu Medycyna Estetyczna dla lekarzy mogą być osoby legitymujące się dyplomem ukończenia studiów wyższych na kierunku lekarskim oraz lekarsko-dentystycznym.

Słuchacze otrzymują Świadectwo Ukończenia Studiów Podyplomowych w zakresie Kosmetologii – Medycyny Estetycznej dla Lekarzy zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 września 2018 r. w sprawie dokumentów wydawanych w związku z przebiegiem lub ukończeniem studiów podyplomowych i kształcenia specjalistycznego (Dz.U. z 2018r., poz. 1791).

Program przewiduje 300 godzin zajęć teoretycznych i praktycznych, dwa semestry, 60 punktów ECTS.

MEDYCYNA ESTETYCZNA DLA LEKARZY

baner kierunki

Czas trwania studiów - 2 semestry 
 Koszt studiów - Całość 13.000 zł semestr 6500 zł
 Rejestracja on-line - Formularz zgłoszeniowy

Studia Podyplomowe Medycyna Estetyczna dla Lekarzy to kompleksowa oferta, z dużą ilością zajęć praktycznych przygotowana dla lekarzy zainteresowanych pracą w tym najpopularniejszym obszarze medycyny. W programie nauczania między innymi

  • zastrzyki przeciwzmarszczkowe,
  • wypełniacze i stymulatory tkankowe ,
  • nici liftingujące, laseroterapia.

Słuchaczami studiów podyplomowych z zakresu Medycyna Estetyczna dla lekarzy mogą być osoby legitymujące się dyplomem ukończenia studiów wyższych na kierunku lekarskim oraz lekarsko-dentystycznym.

Słuchacze otrzymują Świadectwo Ukończenia Studiów Podyplomowych w zakresie Kosmetologii – Medycyny Estetycznej dla Lekarzy zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 września 2018 r. w sprawie dokumentów wydawanych w związku z przebiegiem lub ukończeniem studiów podyplomowych i kształcenia specjalistycznego (Dz.U. z 2018r., poz. 1791).

Program przewiduje 300 godzin zajęć teoretycznych i praktycznych, dwa semestry, 60 punktów ECTS.

PROGRAM STUDIÓW

Lp.  Wykaz przedmiotów  Liczba   godzin zajęć teoretycznych Liczba   godzin zajęć praktycznych  Liczba punktów ECTS 
 1  Diagnostyka skóry z elementami dermatologii  30    4
 2  Toksykologia preparatów kosmetologicznych  6    2
 3  Zakażenia pozabiegowe  10    2
 4  Immunologia  6    2
 5  Alergologia  6    2
 6  Anatomia  8    2
 7  Nadzór sanitarno-epidemiologiczny  12    3
 8  Medycyna estetyczna  15  35  9
 9  Fizykoterapia  10  10  4
 10  Pierwsza pomoc    8  2
 11  Masaż w odnowie biologicznej    14  4
 12  Nowoczesna aparatura w kosmetologii i medycynie estetycznej    16  4
 13  Aspekty prawne    8  2
 14  Kosmetologia medyczna  26  54  12
 15  Dietetyka  16  10  6
  RAZEM 145 155 60