Zakład Praktyk Zawodowych

 • Iwona Majda - Pracownik Zakładu Praktyk Zawodowych
  Phone: 32 264 74 75 wew. 19
 • mgr Agnieszka Markiewicz - p.o. Kierownika
  Phone: 322647475 wew. 19
 • mgr Barbara Jasińska - Pracownik Dydaktyczny Zakładu Praktyk Zawodowych
 • mgr Rafał Bartoszek - Koordynator Praktyk Zawodowych dla Kierunku Ratownictwo Medyczne
  Phone: 32 264 74 75 wew. 19
 • mgr Urszula Mizerska - Koordynator zajęć praktycznych w terenie
  Phone: 322647475 wew. 19
 • Wiktoria Klonowska - Pracownik administracyjny
  Phone: 32 264 74 75 wew. 19