Zakład Praktyk Zawodowych

 • mgr Urszula Mizerska - Koordynator zajęć praktycznych w terenie
  Phone: 322647475 wew. 19
 • mgr Agnieszka Markiewicz - Kierownik
  Phone: 322647475 wew. 19
 • Wiktoria Klonowska - Pracownik administracyjny
  Phone: 32 264 74 75 wew. 19
 • Mateusz Niewiadomski - Koordynator Praktyk Zawodowych dla Kierunku Ratownictwo Medyczne
  Phone: 32 264 74 75
 • Iwona Majda - Pracownik administracyjny
  Phone: 32 264 74 75 wew. 22
 • mgr Barbara Jasińska - Pracownik Dydaktyczny Zakładu Praktyk Zawodowych
  Phone: Telefon: 322647475 wew. 19
 • mgr Monika Malska - Pracownik Dydaktyczny Zakładu Praktyk Zawodowych
  Phone: 32 264 74 75 wew. 19