Loading…
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22

Centrum Symulacji Medycznej - SOR

Od roku 2015/2016 Wyższa Szkoła Planowania Strategicznego otworzyła nowoczesne Centrum Symulacji Medycznej, w ramach którego prowadzone są zajęcia w systemie modułowym dla studentów wszystkich kierunków.

Szpitalny oddział ratunkowy (w skrócie SOR) – jednostka organizacyjna szpitala i systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego, utworzona w celu udzielania świadczeń opieki zdrowotnej osobie w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego.

Działania szpitalnego oddziału ratunkowego polegają na (według Dz.U. 2011 nr 237 poz. 1420):

 • wstępnej diagnostyce
 • podjęciu leczenia w zakresie niezbędnym dla stabilizacji funkcji życiowych osób, które znalazły się w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego.

Ustawa o Państwowym Ratownictwie Medycznym z 8 września 2006 roku (Art. 33 ust. 2. Dz.U. 2013 poz. 757) zobowiązała szpitale w których znajdują się SOR-y do zapewnienia niezwłocznego transportu sanitarnego w razie konieczności do najbliższego zakładu opieki zdrowotnej udzielającego innych świadczeń opieki zdrowotnej.

 • Centrum Symulacji Medycznej WSPS
 • Centrum Symulacji Medycznej WSPS NEXT
 • Centrum Symulacji Medycznej WSPS first
 • Centrum Symulacji Medycznej WSPS NEXTa
Warto podkreślić, że jest to pierwsze Centrum Symulacji Medycznej w Polsce, prowadzone przez Uczelnię Niepubliczną.
 • Skład centrum to m.in. specjalnie przystosowane do debrifingu sale dydaktyczne i sala SOR, wyposażona w najnowocześniejszy sprzęt oraz fantomy do pełnej symulacji medycznej dwóch osób dorosłych, dziecka i niemowlęcia.
 • Dodatkowym atutem naszego centrum jest kokpit dyspozytorski do prowadzenia symulacji pracy dyspozytora medycznego oraz w pełni wyposażony ambulans ratunkowy, który wykorzystywany jest jako mobilne centrum symulacji medycznej. Wszystko to po to, aby zwiększyć umiejętności praktyczne i kwalifikacje naszych studentów.
 • ambulans centrum symulacji
 • ambulans centrum symulacji wew
 • csm monitoring kontrola
 • centrum symulacji sor
 • centrum kontroli
 • sor centrum symulacji fantomy

KIERUNKI Studiów

- Zdrowie Publiczne- Ratownictwo Medyczne- Pielęgniarstwo
 OPINIA STUDENTÓW WSPS