Loading…
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15

Podziękowanie dla Polskiej Rady Ratowników

Ratownicy z całej Polski (ponad 500 osób) słuchali, ćwiczyli, dyskutowali podczas IX Sympozjum Ratownictwa Medycznego w Szczyrku.

Podczas uroczystego otwarcia z rąk Pani Przewodniczącej mgr Edyty Wcisło, Uczelnia otrzymała oficjalne podziękowanie za zaangażowanie w organizację tego wydarzenia. Z wielką przyjemnością przyjmujemy rolę współorganizatora IX Ogólnopolskiego Sympozjum Ratownictwa Medycznego.

 • Jest to dla nas ogromne wyróżnienie, że po raz kolejny zostaliśmy zaproszeni do współpracy. Od początku istnienia uczelni dbamy o rozwój bazy dydaktycznej, a co za tym idzie, podnosimy jakość kształcenia. Mamy nadzieję, że to wspólne przedsięwzięcie przyniesie pożądaną satysfakcję, zarówno Państwu jak i naszej uczelni. Było to ogromne wyróżnienie, za które serdecznie dziękujemy.

KIERUNKI Studiów

- Zdrowie Publiczne- Ratownictwo Medyczne- Pielęgniarstwo
KONKURS - I TY MOŻESZ ZOSTAĆ RATOWNIKIEM