Loading…
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23

Objęcie patronatu nad klasami o profilu medycznym

W grudniu 2018 r. zostało podpisane porozumienie pomiędzy Dyrektorem III Liceum Ogólnokształcącego w Dabrowie Górniczej Paniem Arturem Iwanem a Kanclerzem WSPS Panem Romanem Szopą.
 • Element
 • Porozumienie określa zasady współpracy stron podczas realizacji zadań na rzecz wzajemnej promocji oraz stworzenie optymalnych warunków kształcenia w celu przygotowania absolwentów klas pożarnictwa i ratownictwa medycznego oraz rehabilitacyjno-medycznej do podjęcia dalszej nauki na kierunkach medycznych np. medycyna, ratownictwo medyczne, pielęgniarstwo.
 • Dzięki współpracy z Uczelnią uczniowie klas patronackich nabędą wybrane umiejętności praktyczne związane z wykonywaniem zawodów medycznych.
 • KIERUNKI Studiów

  - Zdrowie Publiczne- Ratownictwo Medyczne- Pielęgniarstwo
   OPINIA STUDENTÓW WSPS