Loading…
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14

Czasopisma

 word Wykaz czasopism prenumerowanych na 2017 rok - wersja drukowana/wersja on-line
 excel  Wykaz tytułów prenumerowanych z lat poprzednich


Prenumeraty 2017

Anestezjologia i Intensywna Terapia /wersja elektroniczna od 2014 roku/

Anestezjologia i Ratownictwo
/dodatkowo na stronie www wydawnictwa bezpłatny dostęp do numerów pisma/

Analiza Przypadków w Pielęgniarstwie i Położnictwie

Emergency Medical Service. Ratownictwo Medyczne


Family Medicine & Primary Care Review
/dodatkowo na stronie www wydawnictwa bezpłatny dostęp do numerów pisma/

Magazyn Pielęgniarki i Położnej

Medycyna Paliatywna

Medycyna Praktyczna Chirurgia

Na Ratunek 
/poza wersją papierową, dostęp do archiwum z poprzednich lat w wersji elektronicznej/

Neurologia Praktyczna

Opieka Onkologiczna

Pielęgniarstwo Chirurgiczne i Angiologiczne

 

Pielęgniarstwo w Stanach Nagłych

Pielęgniarstwo i Zdrowie Publiczne

Pielęgniarstwo Polskie
/dodatkowo na stronie www wydawnictwa bezpłatny dostęp do numerów pisma/

Pielęgniarstwo Specjalistyczne
/wersja elektroniczna od 2016 roku/

Pielęgniarstwo w Anestezjologii i Intensywnej Opiece


Pielęgniarstwo XXI wieku
/dodatkowo na stronie www wydawnictwa bezpłatny dostęp do numerów pisma/

Położna. Nauka i Praktyka


Praktyczna Fizjoterapia i Rehabilitacja

Problemy Pielęgniarstwa /wersja elektroniczna od 2012 roku/

Terapia /wyłącznie wydania monotematyczne/

W Akcji

Współczesne Pielęgniarstwo i Ochrona Zdrowia

Zakażenia

 

sala 5


U bibliotekarza można uzyskać login i hasło do prenumerat on-line: 

'Problemy Pielęgniarstwa' za lata 2012 - 2017,

'Anestezjologia i Intensywna Terapia' za lata 2014 - 2017,
'Nowotwory' za lata 2014 - 2016.

'Pielęgniarstwo Specjalistyczne w wersji pdf od 2016 roku.

W ramach papierowej prenumeraty 'Na Ratunek' , 'Rehabilitacja w Praktyce'  , 'W Akcji'
proponuje się opcję zapoznania się z treścią roczników aktualnychi  archiwalnych w wersji on-line.

Login i hasło uzyskuje się u bibliotekarza.sala 2


Proponowane tytuły czasopism oferowanych przez serwisy w otwartym dostępie /open access - pełne artykuły/,
otrzymywanych od wydawnictw bezpłatnie w wersji drukowanej oraz w prenumeracie z lat poprzednich

 Academia /wersja drukowana za lata 2006-2007 w prenumeracie/

Acta Balneologica /wersja drukowana za rok 2013 w prenumeracie/

Alkoholizm i Narkomania /wersja online,
wersja drukowana za lata 2007-2015 w prenumeracie/

Annals of Transplantation /wersja online/

Antropomotoryka /wersja online/

Biały Personel /wersja drukowana wybranych numerów otrzymywana bezpłatnie, brak strony/

Chirurgia Polska /wersja drukowana za lata 2007-2010 w prenumeracie/

Choroby Serca i Naczyń /wersja drukowana za lata 2007-2010 w prenumeracie/

Fizjoterapia /wersja online, wersja drukowana za lata 2007-2013 w prenumeracie/

Fizjoterapia Polska /wersja drukowana za lata 2006-2016 w prenumeracie/

Forum Akademickie /wersja drukowana za lata 2006-2007 w prenumeracie/

Forum Zakażeń /wersja online/

Gazeta Pielęgniarki i Położnej - Ogólnopolska Gazeta Pielęgniarki i Położnej
/wersja online, wersja drukowana wybranych numerów otrzymywana bezpłatnie/

Geriatria /wersja online, wersja drukowana za lata 2008-2016 w prenumeracie/

Gerontologia Polska /wersja online/

Ginekologia i Położnictwo /wersja online,
wersja drukowana za lata 2010-2016 w prenumeracie/

Ginekologia Polska /wersja online/

Hygeia Public Health /wersja online/

Impuls - Biuletyn Warszawskiej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych
/wersja online, wersja drukowana za lata 2007-2014 otrzymywana bezpłatnie/

Inżynieria Biomedyczna. Acta Bio-Optica et Informatica Medica
/wersja online, wersja drukowana za lata 2007-2013 w prenumeracie/

Journal of Human Kinetics /wersja drukowana za lata 2008-2010 w prenumeracie/

JPHNMR Journal of Public Health Nursing and Medical Rescue /wersja online/

Komunikacja Publiczna /wersja online,
wersja drukowana za lata 2009-2015 otrzymywana bezpłatnie/

Leczenie Ran /wersja online/

Logistyka /wersja drukowana za lata 2008-2013 w prenumeracie/

Magazyn Pielęgniarki Operacyjnej /wersja online/

MEDI Forum Opieki Długoterminowej /wersja online/

Medicina Sportiva /wersja drukowana za lata 1997 i 1999-2001 otrzymana bezpłatnie/

Medical Reviev /dawniej Przegląd Medyczny Uniwersytetu Rzeszowskiego
i Narodowego Instytutu Leków w Warszawie, wersja online/

Medycyna Manualna /wersja drukowana za lata 2009-2016 w prenumeracie/

Medycyna Ogólna i Nauk o Zdrowiu /wersja online/

Medycyna Paliatywna w Praktyce /wersja drukowana za lata 2007-2013 w prenumeracie/

Medycyna Praktyczna /wersja drukowana za lata 2007-2009 w prenumeracie/

Medycyna Praktyczna Ginekologia i Położnictwo
/wersja drukowana za lata 2007-2016 w prenumeracie/

Medycyna Praktyczna Pediatria /wersja drukowana za lata 2007-2009 w prenumeracie/

Medycyna Sportowa /wersja drukowana za lata 2008-2016 w prenumeracie/

Medycyna Środowiskowa /wersja online/

Menedżer Pielęgniarstwa /wersja drukowana za rok 2013 w prenumeracie, brak strony/

Nasze Sprawy – Biuletyn Informacyjny Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Katowicach
/wersja online, wersja drukowana za lata 2006-2014 otrzymywana bezpłatnie/

New Medicine /wersja drukowana za lata 2007-2009 w prenumeracie/

Niepełnosprawność i Rehabilitacja
/wersja drukowana za lata 2009-2016 w prenumeracie/

Nowotwory /wersja drukowana za lata 2007-2012 w prenumeracie,
wersja online w prenumeracie za lata 2013-1016/

Ortopedia Traumatologia Rehabilitacja
/wersja drukowana za lata 2007-2016 w prenumeracie/

Pielęgniarka Epidemiologiczna /wersja online,
wersja drukowana za lata 2008-2014 otrzymywana bezpłatnie/

Pielęgniarka i Położna /wersja drukowana za lata 2007-2008 w prenumeracie, brak strony/

Pielęgniarstwo Neurologiczne i Neurochirurgiczne /wersja online/

Polish Journal of Rehabilitation Research – Polski Przegląd Rehabilitacji
/wersja drukowana za lata 2012-2014 w prenumeracie/

Polityka /wersja drukowana za lata 2006-2007 w prenumeracie/

Polityka Społeczna /wersja drukowana za lata 2008-2009 w prenumeracie/

Polski Przegląd Nauk o Zdrowiu – Polish Review of Health Sciences /wersja online/

Postępy Nauk Medycznych
/wersja online, wersja drukowana za lata 2006-2009 w prenumeracie/

Postępy Neonatologii /wersja drukowana za lata 2010-2016 w prenumeracie/

Postępy Rehabilitacji /wersja drukowana za lata 2006-2016 w prenumeracie/

Praca Socjalna /wersja drukowana za lata 2008-2009 w prenumeracie/

Puls Uczelni /wersja online/

Ratownictwo Górnicze /wersja online/

Rehabilitacja Medyczna /wersja drukowana za lata 2005-2015 w prenumeracie/

Rehabilitacja w Praktyce
/wersja drukowana i elektroniczna za lata 2007-2016 w prenumeracie/

Reumatologia /wersja drukowana za lata 2007-2015 w prenumeracie/

Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej
/wersja online, wersja drukowana roczników za lata 2006-2008 i 2012-2015 w prenumeracie/

Rocznik Statystyczny Województw
/wersja online, wersja drukowana roczników za lata 2006-2008 i 2012-2015 w prenumeracie/

Rocznik Statystyczny Województwa Śląskiego
/wersja online, wersja drukowana roczników za lata 2009-2015 w prenumeracie/

Samorząd Terytorialny /wersja drukowana za lata 2007-2009 w prenumeracie/

Standardy Medyczne /wersja drukowana za lata 2007-2008 w prenumeracie/

Studia Politologiczne Rocznik PAN
/wersja drukowana numerów 1-24 w prenumeracie/

Studia Medyczne /wersja online/

Sztuka Pielęgnowania /wersja online/

Transport Miejski i Regionalny /wersja drukowana za lata 2009-2012 w prenumeracie/

W Cieniu Czepka - Biuletyn Dolnośląskiej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych we Wrocławiu
/wersja online/

Wiadomości Lekarskie /wersja drukowana za lata 2007-2010 w prenumeracie/

Wó/Te/Zet Magazyn Ośrodków Terapii Zajęciowej /wersja online/

Wspólne Tematy /wersja drukowana za lata 2007-2013 w prenumeracie/

Zdrowie Publiczne /wersja online, wersja drukowana za lata 2007-2013 w prenumeracie/

 

sala 3

Archiwalny wykaz wydań monotematycznych czasopisma 'Terapia'

W Czytelni można przeglądać darowane archiwalne roczniki 
Medicina Sportiwa z lat 1997, 1999-2001. 

Z bieżących i archiwalnych numerów czasopism można korzystać w Czytelni na miejscu.
Zapraszamy!

KIERUNKI Studiów

- Zdrowie Publiczne- Ratownictwo Medyczne- Pielęgniarstwo
KONKURS - I TY MOŻESZ ZOSTAĆ RATOWNIKIEM