Loading…
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15

Polecane Nowości Biblioteki WSPS

Rajtar-Cynke G.: Recepty: zasaday wystawiania. PZWL, Warszawa 2016
recepty

Transplantologia i pielęgniarstwo transplantacyjne. Red. nauk. H. Rolka i in. PZWL, Warszawa 2017
transp i pie tra

Podstawy resuscytacji oddechowo-krążeniowej: aktualny stan wiedzy. Pod red. D.A. Kosiora, T. Łazowskiego i P. Pruszczyka. Termedia, Poznań 2016
pods res odd kra

Zagrożenia zdrowia publicznego: ewaluacja kształcenia pielęgniarek i położnych. T.7. Red. nauk. A. Renn-Żurek, Z. Tokarski. Wydaw. Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi, Łódź 2016
zagr zdr pub t7

Paszkowska M.: Prawo dla ratowników medycznych. Difin , Warszawa 2016
prawo dla rat medy

Pomocy! Krwotok!: od teorii do praktyki klinicznej. Via Medica, Gdańsk 2015
pomocykrwotok

Opieka geriatryczna w Polsce. Red. nauk. A.M. Fal, I. Witczak, E. Kuriata-Kościelniak. CeDeWu, Warszawa 2016
opiek ger w pl

Markovchick V.J., Pons P.T., Bakes K.M.: Medycyna ratunkowa: w pytaniach i odpowiedziach. Medipage, Warszawa 2016
med rat w pyt i odp ladny

Ostre stany zagrożenia życia w chorobach wewnętrznych. Red. nauk. K. Sosada. PZWL, Warszawa 2016
ostre stany zagr

Pielęgniarstwo opieki paliatywnej. Red. nauk. K. de Walden-Gałuszko. PZWL, Warszawa 2017
pie opieki paliat pzwl

Ratownicze KNOW-HOW. Praca zbiorowa pod red. J. Wawrzynka i M. Wieczorka. Elamed, Katowice 2016

rat knowhow

Standardy opieki pielęgniarskiej w kardiologii inwazyjnej. Red. nauk. R. Mroczkowska, B. Serzysko, M. Szkutnik. PZWL, Warszawa 2016
standard opieki pie i kardio

Terapia zajęciowa. Red. nauk. A. Bac. PZWL, Warszawa 2016
terap zajec

Postępowanie w obrażeniach ciała w praktyce SOR. Red. nauk. P. Guła, W. Machała. PZWL, Warszawa 2017
postpowanie sor

Opieka nad osobami starszymi: przewodnik dla zespołu terapeutycznego. Red. nauk. M. Cybulski, E. Krajewska-Kułak. PZWL, Warszawa 2016
opieka nad os starsz

Opieka nad osobami starszymi: przewodnik dla zespołu terapeutycznego. Red. nauk. M. Cybulski, E. Krajewska-Kułak. PZWL, Warszawa 2016
opieka po

Dydaktyka szkoły wyższej o profilu medycznym. Red. nauk K. Herda-Płonka, G. Krzemień. PZWL, Warszawa 2016
dydaktyka pzwl

Świetliński J.: Neonatologia i opieka nad noworodkiem. T.1. PZWL, Warszawa 2016
neonat opieka nad nowo t1

Kwalifikowana pierwsza pomoc : atlas procedur / red. nauk. Łukasz Szarpak. - Lublin : Wydawnictwo Makmed, 2016
kwalif pierw szpom szarpak

Egzamin magisterski z pielęgniarstwa: repetytorium z zakresu wiedzy. Red. B. Czarkowska-Pączek. Edra Urban&Partner, Wrocław 2016

egz magr z pie

Hipotermia : kliniczne aspekty wychłodzenia organizmu : mechanizmy zagrożeń i kierunki nowoczesnego leczenia / pod red. S. Kosińskiego. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, cop. 2016
hipotermia UJ

Kwalifikowana pierwsza pomoc dla jednostek współpracujących z systemem Państwowe Ratownictwo Medyczne / red. nauk. Andrzej Kopta, Jakub Mierzejewski, Gabriela Kołodziej. PZWL, Warszawa 2016
kwalif pier pom pzwl 2016

Badania naukowe w pielęgniarstwie i położnictwie. T. 1-3 / pod redakcją Izabelli Uchmanowicz, Joanny Rosińczuk, Beaty Jankowskiej-Polańskiej. - Wrocław : Wydawnictwo Continuo, 2014-2016
 DSCN9989badania t1 bad nauk w pie i po2 badan nauk w pie i po t3

Dokumentacja medyczna w praktyce pielęgniarki i położnej / Maciej Gibiński, Renata Ciemierz. - Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2016
dok med w pra pie i po

Medycyna paliatywna / red. nauk. Krystyna de Walden-Gałuszko, Aleksandra Ciałkowska-Rysz. - Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2015
medyc paliat 2015r

Depa W.: Modus operandi sił specjalnych. Tom 4. Taktyka czerwona. Avalon, Kraków 2016
modus operandi taktyka czerwona

Szarpak Ł.: Organizacja ratownictwa medycznego w Polsce. Warszawa, Promotor 2012
org rat med w pl

Paszkowska M: Prawo dla fizjoterapeutów. Difin, Warszawa 2016
prawo dla fizzz

ABC ciężkich urazów. Red. D.V. Skinner, P.A. Driscoll. Wrocław, Górnicki Wydaw. Medyczne 2016
abc cikich urazw

Dieta bezglutenowa: co wybrać? Red. nauk. Hanna Kunachowicz. Warszawa, Wydawnictwo Lekarskie PZWL 2015
dieta bezglut

Transplantologia kliniczna: zasady ogólne. Termedia, Poznań 2015
Transplantologia kliniczna: Przeszczepy narządowe. Termedia, Poznań 2015
trans klin tom 1 trans klin tom 2

Diabetologia: kompendium. Pod red. L. Czupryniaka. Termedia, Poznań 2014
diabet termediaa

Ordynowanie leków i wypisywanie recept: przewodnik la pielęgniarek i położnych. Red. nauk. I. Dominiak, A. Gaworska-Krzemińska, D. Kilińska. EDUMETRIQ, Sopot 2016

ordynowanie

Kunecka D.: Satysfakcja zawodowa pielęgniarek pielęgniarzy w Polsce. Difin, Warszawa 2016
saysfak zawo opie

Metoda studium przypadku w pielęgniarstwie pediatrycznym: wybrane zagadnienia z pulmonologii dziecięcej. Pod red. E. Barczykowskiej i R. Staszak-Kowalskiej. Wrocław, Wydaw. Continuo 2015
stud przy pul dziec

Opieka pielęgniarska nad pacjentami leczonymi promieniami jonizującymi - teleterapia: materiały szkoleniowe dla pielęgniarek onkologicznych. Pod red. A. Koper. Aurea Pharma, Bydgoszcz 2015
pie jonizujce 

Chirurgia. Red. nauk. J.E. Fischer. T. 1-7. Medipage, Warszawa 2013
fischerrrr

Pielęgniarstwo wczoraj, dziś, jutro. Pod red. M. Marcysiak i in. T. 1-3. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Ciechanowie, Ciechanów 2015
pie wczoraj dzis jutro3

Markowski A.: Kinesiotaping. Wydaw SBM, Warszawa 2015
kinesjotaingg

Agresja w opiece zdrowotnej: zagadnienia wprowadzajace. Red. A. Steciwko, J. Barański, A. Mastalerz-Migas. Wrocław, Elsevier Urban & Partner 2014
agresjaa

Kliszcz J.: Psychologia dla fizjoterapeutów i masażystów: wybrane zagadnienia. Difin, Warszawa 2015
psych dla fiz i mas

Larsen R.: Anestezjologia. T.1-2. Edra Urban&Partner, Wrocław 2015
larsen ane tom 1

Drake R.L, Vogl A.W., Mitchel A.W.M.: Gray Anatomia: podręcznik dla studentów. T.1-3. Edra Urban&Partner, Wrocław 2015
anatomia g t 111

Nadolny K: Rekomendacje postępowania w ratownictwie medycznym. Elamed Media Group, Katowice 2015
nadolny rekomendacje

Wielka fizjoterapia. T.1-3. Red. Z. Śliwiński, A. Sieroń. Urban&Parner, Wrocław 2014
wielka fizjoterapia t1

Edukacja poporodowa. Red. nauk. K. Augustyniuk, J. Rudnicki. Wydaw. Pomorskiego Uniw. Med., Szczecin 2015
edupor

Leki w ratownictwie medycznym. Red. nauk. J. Kleszczyński, M. Zawadzki. PZWL, Warszawa 2015
leki w med rat

Czubek M., Hansen E.: English for midwives: podręcznik. Medipage, Warszawa 2015
engl

Pielęgniarstwo hematologiczne. Red. nauk. I. Malinowska-Lipień, S. Fornagiel. PZWL, Warszawa 2015
pie hem

Fizjoterapia w wybranych chorobach narządów wewnętrznych: podręcznik dla studentów. Pod red. C. Kucio i Z. Nowaka. AWF, Warszawa 2015
fiz w wybr ch n wew

Tisherman S.A., Forsythe R.M.: Intensywna terapia w ciężkich urazach. MakMed, Lublin 2015
in ter w ciz ur

Diagnostyka prenatalna w praktyce. Red. nauk. P. Węgrzyn, D. Borowski, M. Wielgoś. PZWL, Warszawa 2015
diag pre w prak

Postępowanie przedszpitalne w obrażeniach ciała. Red. nauk. P. Guła, W. Machała. PZWL, Warszawa 2015
post przed w obraz ciaa

Nowak Z.: Podstawy kompleksowej rehabilitacji kardiologicznej. PZWL, Warszawa 2015
podst komp reh kardio

Podlasin A.: Taktyczne ratownictwo medyczne. PZWL, Warszawa 2015
takt rat med

Rosiński M.: Rahabilitacja: nauka chodu. PZWL, Warszawa 2015
reh nauka chodu

Bartelmus E.: Masaż w pediatrii. Elamed, Katowice 2015
masa w pediatr

Medyczne czynności ratunkowe. Red. nauk. P. Paciorek, A. Patrzała. PZLW, Warszawa 2015
medyczne czynnosci

Edukacja zdrowotna w praktyce pielęgniarskiej. Red. nauk. M. Sierakowska, I. Wrońska. PZWL, Warszawa 2015
edu zdrow w prakt pie

Czerwiński M., Makowiec P.: Podstawy ratownictwa taktycznego. Difin, Warszawa 2014
podst rat taktyka


Kwapisz-Krygiel K.: Ustawa o Państwowej Straży Pożarnej: [komentarz]. LexisNeksis, Warszawa 2014
istawa o psp

Problemy toksykologii klinicznej w szpitalnym oddziale ratunkowym. Pod red. J. Pacha, J.S. Anand, B. Groszek. PWSZ, Nowy Sącz 2014
probl toks

Badania naukowe w rehabilitacji. Pod red. nauk. T. Pop. Wydaw. Uniw. Rzeszowskiego, Rzeszów 2014
bad nauk w reh

Kołodziej R., Tabaczek-Bejster I., Dudziak A.: Ratownictwo wodne: wybrane zagadniania. Wydaw. Uniw. Rzeszowskiego, Rzeszów 2014
ratow wodsne

Wybrane zagadnienia z medycyny sądowej. Pod red. C. Żaby. Uniw. Med., Poznań 2014

wybr z med sd

Kajka N., Kaczocha M.: BHP w służbie zdrowia: szkolenia, ryzyko zawodowe, czynniki szkodliwe, wymagania dla pomieszczeń, wypadki i choroby zawodowe. Wyd. C.H. Beck, Warszawa 2014
terapia adhd.jpg 2

Ratownictwo Medyczne: kwalifikowana pierwsza pomoc. Pod red. M. Witt, A. Dąbrowskiej, M. Dąbrowskiego. Wyd. Uniw. Med., Poznań 2014
rmkpp

Fizjoterapia w profilaktyce chorób cywilizacyjnych i ich leczeniu. Pod red. J. Jaworek, T.S. Gaździka, Wyd. U.J., Kraków 2014
fiz w prof chor cyw

Opara J.: Fizjoterapia w chorobie Parkinsona. AWF, Katowice 2014
fiz w chor park opara

Anatomia człowieka: repetytorium. Na podst. anatomii człowieka A. Bochenka, M. Reichera. PZWL, Warszawa 2014
anat bochenek repet

Neonatologia: praktyczne umiejętności w opiece nad noworodkiem. Pod red. M. Salamończyk, A. Łozińska-Czerniak, E. Dmoch-Gajzlerska. PZWL, Warszawa 2014
neonatoa

Kuch M., Janiszewski M., Mamcarz A.: Rehabilitacja kardiologiczna. Medical Education, Warszawa 2014
reh kardiologiiczna

Pietura R.: Przetoka dializacyjna: historia naturalna: poradnik dla użytkowników przetok dializacyjnych. Medipage, Warszawa 2014
przetoka

Janowicz A. i in.: Zdrowa rozmowa: sztuka komunikacji z osobami u kresu życia i ich opiekunami. Fundacja Hospicyjna, Gdańsk 2014
zdrowa roozmowa

Płusa T. Choroby układu oddechowego. Termedia, Poznań 2014
choroby uk oddech


Kułagowska E., Kosińska M.: Opieka długoterminowa w Polsce: potrzeby, organizacja, bezpieczeńśtwo, jakość. Instytut Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego, Sosnowiec 2014

opieka dugo w PL

Rehabilitacja kardiologiczna. Rozwój rehabilitacji w wybranych specjalnościach medycznych w Polsce. Pod red. nauk. S. Jandzisia, A. Kwolka. Wydaw. Uniw,. Rzeszkowskiego, Rzeszów 2014
roz reh

Pucko Z.: Idea troski w pielęgniarstwie inspirowana myślą filozoficzną. Uniw. U.J., Kraków 2014
idea

Fizykoterapia w praktyce. Cz.2. Praca zbiorowa pod red. A. Sieronia i J. Paska. Elamed, Katowice 2014
fiz w prakt. cz2

Stomia: prawidłowe postępowanie chirurgiczne i pielęgnacja. Pod red. T. Banasiewicza, P. Krokowicza i M. Szczepkowskiego. Termedia, Poznań 2014
stomia

Standardy anestezjologicznej opieki pielęgniarskiej. Red. Nauk. E. Krajewska-Kułak, H. Rolka, B. Jankowiak. PZWL, Warszawa 2014
standardy ane opieki pie

Grzeszczuk A.: HIV/AIDS. PZWL, Warszawa 2014
hiv aids pzwl

Stany nagłe w gastroenterologii. Red. A.M. Mills, A.J. Dean. Urban&Partner, Wrocław 2014
stany nage w gastro

Padlewska K.: Medycyna estetyczna i kosmetologia. PZWL, Warszawa 2014
med estet i kosmet

Metoda studium przypadku w pielęgniarstwie pediatrycznym - wybrane zagadnienia z opieki nad dzieckiem w podstawowej opiece zdrowotnej. Pod red. E. Barczykowskiej i K. Falańczyk. Continuo, Wrocław 2014
metoda sp w poz

Włodarek D. i in.: Dietoterapia. PZWL, Warszawa 2014
dietoterapia

Rottermund J., Nowotny J.: Terapia zajęciowa w rehabilitacji medycznej: podręcznik dla studentów i terapeutów. A-medica-press, Bielsko-Biała 2014
terapia zajciowa

Fizjoterapia w ortopedii. Red. nauk. D. Białoszewski. PZWL, Warszawa 2014
fiz w ortop

Zdrowie publiczne. Red. Nauk. T.B. Kulik, A. Pacian. PZWL, Warszawa 2014
zdrowie publiczne pzwl

Grocki R.: Osoby niepełnosprawne w sytuacji zagrożenia. Difin, Warszawa 2014
osoby niepe

Stany nagłe w intensywnej opiece neurologicznej. Red. E.M. Manno. Urban&Partner, Wrocław 2014
stany nage w int opiec med rad

Simkin P., Ancheta R.: Udany poród. PZWL, Warszawa 2014
DSCN998udany

Psychiatria w praktyce ratownika medycznego. Red. nauk. J. Jarasz, A. Patrzała. PZWL, Warszawa 2014
DSCN9988psych

Ehrlich R.A., Coakes D.M.: Postępowanie z pacjentami w procedurach radiologicznych. Urban&Partner, Wrocław 2014
postpowanie z pacjentem w procedurach radiologicznych

Rosiński M.: Terapia manualna wybranych dysfunkcji kończyny górnej. Elamed, Katowice 2014
Terapia manualna elamed 3

Pediatria i pielęgniarstwo pediatryczne: wybrane zaganienia. Pod red. M. Kaczmarskiego, K. Piskorz-Ogórek. HELP-MED, Kraków 2014
ped i pie pedriatr nowe

Historia medycyny. Red. nauk. T. Brzeziński. PZWL, Warszawa 2014
hist ksizki

Rosińczuk J., Uchmanowicz I.: Odleżyny - profilaktyka i leczenie. Continuo, Wrocław 2014
odleynki

Słownik fizjoterapii: mianownictwo polsko-angielskie i angielsko-polskie z definicjami. Red. nauk. K.K. Klukowski, J. Nowotny, A. Czamara. PZWL, Warszawa 2014
sownik fizjo

Łuków P., Pasierski T.: Etyka medyczna z elementami filozofii. PZWL, Warszawa 2014
etyka

Kwalifikowana pierwsza pomoc: wiedza i umiejętności. Red. nauk. J. Konieczny i P. Paciorek. KUNKE Poligrafia, Inowrocław 2013
kwal pier pomoc

Biniak-Pieróg M., Zamiar Z.: Organizacja systemów ratownictwa. Wydaw. Uniw. Przyrodniczego, Wrocław 2013
org sys rat

Fizjoterapia w kardiologii. Pod red. E.Smolis-Bąk i B. Kazimierskiej. Wydaw. Lapisart, Warszawa 2013
fiz karfioo

Czekanowski R.: Zarys połoznictwa i ginekologii oraz mastologia z elementami fizjokinezykoterapii i rehabilitacji. Borgis, Warszawa 2013
czekanowski

Czajka D., Czekała B.: Wybrane procedury postępowania pielęgniarskiego w warunkach domowych. Borgis, Warszawa 2013
czajkaaaa

Czajka D., Czekała B.: Standardy domowej pielęgniarskiej opieki długoterminowej. Borgis, Warszawa 2013
czekaa 1

Rehabilitacja i pielęgniowwanie osób niepełnosprawnych. Red. nauk. M. Strugała, D. Talarska. PZWL, Warszawa 2013
reh i pie

Zasady toksykologii klinicznej dla pielęgniarek i ratowników medycznych. Pod red. J. Pacha, J.S. Anand. PWSZ, Nowy Sącz 2013
zarys toks

Sztejnberg A., Jasiński T.L.: Doskonalenie pracy pielęgniarskiej: edukacja kompetencje, komunikacja, jakość. Ofic. Wydaw. Szkoły Wyższej im. Pawła Włodkowica w Płocku - Wydaw. Nauk. NOVUM, Płock 2013
dosko pra pie

Ustawa o państwowym ratownictwie medycznym: komentarz. Red. nauk. S. Poździoch. LEX a Wolters Kluwer business, Warszawa 2013
prawo rat

Jeger A., Nazar K., Dziak A.: Medycyna Sportowa. PZWL, Warszawa 2013
med.s portowa

Tasiemski T.: Usprawnianie osób po urazie rdzenia kręgowego: nauczanie techniki jazdy wózkiem inwalidzkim: przewodnik dla terapeutów. ELAMED, Katowice 2013
uspraw elamed

Pielęgniarstwo nefrologiczne. Red. nauk. B. Białobrzeska, A. Dębska- Ślizień. PZWL, Warszawa 2013
nefro

Pielęgniarstwo diabetologiczne. Red. nauk. A. Szewczyk. PZWL, Warszawa 2013
diabe

Gregory P., Mursell I.: Diagnostyka i postępowanie w ratownictwie medycznym: procedury zabiegowe. Wydaw. Med. Górnicki, Wrocław 2013
dia i postp w rat med

Zarządzanie personelem pielęgniarskim w podmiotach leczniczych: zagadnienia wybrane. Red. nauk. B. Pietrzyk, T. Karkowski. ABC a Wolters Kluwer business, Warszawa 2013
zarzd pie

Stoy W.A., Platt T.E., Lejeune D.A.: Ratownik medyczny. Urban&Partner, Wrocław 2013
ratownik med

Pielęgniarstwo ratunkowe. Red. nauk. M. Kózka, B. Rumian, M. Maślanka. PZWL, Warszawa 2013
Pie Rat

ZAPRASZAMY :-)

KIERUNKI Studiów

- Zdrowie Publiczne- Ratownictwo Medyczne- Pielęgniarstwo
KONTAKT
MEDIA SPOŁECZNOŚCIOWE
 
CENTRUM SYMULACJI MEDYCZNEJ WSPS