Loading…
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14

Polecane Nowości Biblioteki WSPS

Chung K. W.,Chung H.M., Halliday N. L. Gross anatomy. Wydawnictwo Wolters Kluwer, Philadelphia 2015.

Barrett E., K. [et al.]: Ganong's review of medical physiology. - 25th ed., intern. ed. McGraw Hill Education, New York 2016.

Edukacja pacjentów w pielęgniarstwie diabetologicznym : konspekty. Red nauk. Alicja Szewczyk. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2017.

Interna Szczeklika 2017. [redaktor prowadzący Piotr Gajewski]. Medycyna Praktyczna, Kraków 2017.

Podstawowe czynności medyczne i pielęgnacyjne. Red nauk. Krystyna Klimaszewska, Anna Baranowska, Elżbieta Krajewska-Kułak. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2017.

Podstawy pielęgniarstwa. T. 2, Wybrane umiejętności i procedury opieki pielęgniarskiej / Red. nauk. Barbara Ślusarska, Danuta Zarzycka, Anna Majda. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2017.

Podstawy pielęgniarstwa. T. 1, Założenia koncepcyjno-empiryczne opieki pielęgniarskiej. Red. nauk. Danuta Zarzycka, Barbara Ślusarska. Wydawnictwo Lekarskie PZWL , Warszawa 2017.

Umiejętności pielęgniarskie : katalog check-list : materiały ćwiczeniowe z podstaw pielęgniarstwa. Red. nauk. Barbara Ślusarska, Danuta Zarzycka, Anna Majda. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2017.

Interna Szczeklika 2017. [redaktor prowadzący Piotr Gajewski]. Medycyna Praktyczna, Kraków 2017.

Pielęgniarstwo anestezjologiczne nauk. Andrzej Kübler. Edra Urban & Partner, Wrocław 2017.

Sygit M.: Zdrowie publiczne. Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2017.

Marino P., L.: Intensywna terapia . Edra Urban & Partner, Wrocław 2017.

Lickiewicz J.: Agresywny pacjent : metody i techniki postępowania. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2017.

Cukrzyca : personalizacja terapii i opieki nad pacjentem. nauk. Pańkowska Ewa. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2017.

Medycyna transplantacyjna dla pielęgniarek. Red nauk. Jarosław Czerwiński, Piotr Małkowski. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2017.

Guła P., Jałoszyński K., Tarnawski P.: Medyczne skutki terroryzmu. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2017.

Czekirda M.: Obliczanie dawek leków. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2017.

Jędrzejczak J., Mazurkiewicz – Bełdzińska M.: Padaczka : Obraz kliniczny napadów padaczkowych. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2017.

POZ w Polsce : struktura, zadania, funkcje. Red. nauk. Ewa Dmoch-Gajzlerska. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2017.

Prawna ochrona zdrowia pacjenta. Red. nauk. Jolanta Pacian. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2017.

Red. nauk. Mateusz Cybulski. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2017.

Standardy i procedury w pielęgniarstwie onkologicznym. Red. nauk. Marta Łuczyk, Zdzisława Szadowska-Szlachetka, Barbara Ślusarska. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2017.

Świetliński J.: Neonatologia i opieka nad noworodkiem. 2. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2017

Vetulani J., Mazurek M.: A w konopiach strach. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2016.

Badania naukowe w pielęgniarstwie i położnictwie. 4. Pod red. Izabelli Uchmanowicz, Joanny Rosińczuk, Beaty Jankowskiej-Polańskiej. Wydawnictwo Continuo, Warszawa 2017.

Edukacja zdrowotna : podstawy teoretyczne, metodyka, praktyka. nauk. Barbara Woynarowska. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2017.

Murdoch I. i in.: Stany nagłe w geriatrii. Edra Urban & Partner, Wrocław 2017.

Systemy ratownicze w Polsce a bezpieczeństwo cywilne i wojskowe : T. 3 Red. Jacka Smereki, Beaty Zysiak-Christ. AD VERBUMQ, Wrocław 2017.

Pielęgniarstwo internistyczne. Red nauk. Dorota Talarska, Dorota Zozulińska-Ziółkiewicz. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2017.

Medycyna estetyczna : podręcznik dla studentów kosmetologii. Red. nauk. Andrzej Przylipiak. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2017.

Stany nagłe u dzieci. Red. nauk. Jacek Kleszczyński. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2018.

Kardiologia : kompendium. Red. nauk. Paul Dorian. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2016.

Analiza przypadków klinicznych w psychiatrii. Red. nauk. Marek Jarema. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2017.

Ciborowska H., Rudnicka A.: Dietetyka : żywienie zdrowego i chorego człowieka. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2017

Farmakologia. Red. nauk. Ryszard Korbut. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2017

Położnictwo i ginekologia. T. 1, Położnictwo. Red. nauk. Grzegorz H. Bręborowicz. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2018.

Położnictwo i ginekologia. T. 2, Ginekologia. Red. nauk. Grzegorz H. Bręborowicz. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2018.

Psychologia : kluczowe koncepcje. 1, Podstawy psychologii. Red. nauk. Maria Materska. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2017.

Psychologia : kluczowe koncepcje. 2, Motywacja i uczenie się. Red. nauk. Maria Materska. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2017.

Psychologia : kluczowe koncepcje. 3, Struktura i funkcje świadomości. Red. nauk. Maria Materska. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2017.

Psychologia : kluczowe koncepcje. 4, Psychologia osobowości. Red. nauk. Maria Materska. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2017.

Psychologia : kluczowe koncepcje. 5, Człowiek i jego środowisko. Red. nauk. Maria Materska. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2017.

KIERUNKI Studiów

- Zdrowie Publiczne- Ratownictwo Medyczne- Pielęgniarstwo
KONKURS - I TY MOŻESZ ZOSTAĆ RATOWNIKIEM