Loading…
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14

Współpraca międzybiblioteczna i Bazy danych

WSPÓŁPRACA MIĘDZYBIBLIOTECZNA


Studenci mają możliwość korzytania ze zbiorów Miejskiej Biblioteki Publicznej w Dąbrowie Górniczej,
która zadeklarowała wolę współpracy z Uczelnią. MBP posiada m.in.: dział medyczny, psychologii, pedagogiki.

UUU

Równocześnie Dyrekcja Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 1 w Tychach deklaruje gotowość
udostępniania zbiorów swojej biblioteki w ramach wypożyczeń międzybibliotecznych.
Posiada bogaty księgozbiór z zakresu pielęgniarstwa, położnictwa i ratownictwa medycznego.

SSS

BAZY DANYCH


Platforma I-BUK Libra to dostępny dla instytucji i firm największy zbiór elektronicznych publikacji polskich wydawnictw.
Jest to specjalna usługa przeznaczona przede wszystkim dla bibliotek i instytucji edukacyjnych.
Umożliwia ona uzyskanie grupowego dostępu do zasobów I-BUK. Z wybranych udostępnionych książek
z dziedziny medycyny można korzystać w sieci Uczelni na komputerach stacjonarnych lub zdalnie przez Wi-Fi.
Dostęp jest też możliwy na komputerach domowych lub innych urządzeniach mobilnych.
Aby otrzymać dostęp do publikacji I-BUK Libara poza Uczelnią potrzebny jest specjalny kod PIN, który uzyskuje się w Bibliotece.
 
ZZZ

Baza danych Polska Bibliografa Lekarska rejestruje polską literaturę naukową, kliniczną, fachową
z dziedziny medycyny i nauk pokrewnych, organizacji ochrony zdrowia oraz popularną z zakresu
oświaty zdrowotnej. Zawiera informacje o monografiach oraz niepublikowanych pracach doktorskich
i habilitacyjnych będących w zbiorach Głównej Biblioteki Lekarskiej w Warszawie.
Prowadzona jest od 1979 roku i aktualizowana przez GBL. Obecnie PBL zawiera blisko 400 tyś.
rekordów i jest jedną z największych bibliografii dziedzinowych w Polsce.
Zarejestrowane dane pochodzą z prawie 2 tyś. tytułów czasopism polskich i zagranicznych.
Do bazy wprowadzone są również streszczenia dokumentów w języku polskim i angielskim.

TTT

Baza Tez-MeSH jest polską wersją amerykańskiego tezaurausa Medical Subject Headings /MeSH/,
prowadzoną przez Główną Bibliotekę Lekarską w Warszawie. Baza zawiera terminologię angielską
i polską z zakresu medycyny, nauk pokrewnych i ochrony zdrowia. Medical Subject Headings to język
informacyjno-wyszukiwawczy. Tłumaczeń nowych dyskryptów źródłowych na język polski
dokonują pracownicy z wykształceniem biomedycznym i medycznym, używając najnowszych
leksykonów, monografii, słowników, podręczników oraz publikacji medycznych.


W sieci Uczelni dostępna jest baza Wirtualnej Biblioteki Nauki.
Umożliwia ona dostęp do pełnych tekstów największych światowych wydawców. W ramach licencji krajowych
istnieje dostęp do czasopism, abstraktów, cytowań czy polskich zasobów tekstowych na serwerach wydawców
i serwerach ICM. Zasoby licencyjne, które udostępniono dla wszystkich akademickich instytucji w kraju to m. in.:
Elsevier, Springer, Wiley, Nature, Science.

KKK

Wydawnictwo Lekarskie PZWL udostępnia bezpłatnie interaktywny program do nauki nazw anatomicznych Anatomia on-line.
Dostęp do aplikacji można uzyskać po dokonaniu bezpłatnej rejestracji na stronie Kliknij..

KIERUNKI Studiów

- Zdrowie Publiczne- Ratownictwo Medyczne- Pielęgniarstwo
KONKURS - I TY MOŻESZ ZOSTAĆ RATOWNIKIEM