fbpx

Informacje o studiach na kierunku PIELĘGNIARSTWO

pielegniarka   

Rodzaj studiów - studia wyższe zawodowe,

Tytuł zawodowy - licencjat, 
Czas trwania studiów - 6 semestrów, 
Tryb studiów - stacjonarny.

REKRUTACJA ONLINE - KLIKNIJ

Studia te kierowane są dla osób, które chcą swą przyszłość związać z zawodem pielęgniarki/pielęgniarza.
  • Studenci kierunku Pielęgniarstwo nabędą wiedzę ogólną z obszaru nauk medycznych oraz wiedzę szczegółową z zakresu pielęgniarstwa, udzielania świadczeń w zakresie promowania, zachowania zdrowia i zapobiegania chorobom, sprawowania całościowej i zindywidualizowanej opieki nad chorym, niepełnosprawnym i umierającym, nawiązywania współpracy w zespołach opieki zdrowotnej oraz inicjowania i wspierania działań społeczności lokalnej na rzecz zdrowia.

  • Praktyki i zajęcia praktyczne będą odbywane na oddziałach: położnictwa, ginekologii, pediatrii, interny, chirurgii, geriatrii, neurologii, psychiatrii, anestezjologii, opieki paliatywnej a także z następujących przedmiotów kierunkowych: podstaw pielęgniarstwa, promocji zdrowia, podstawowej opieki zdrowotnej.

  • W wyniku kształcenia absolwent będzie przygotowany do realizacji zadań zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych oraz zadań z zakresu promocji zdrowia w stosunku do zdrowych, chorych i niepełnosprawnych, organizacji procesu pielęgnowania w oparciu o podstawowe teorie pielęgnowania i standardy zawodowe, rozpoznawania i oceny warunków i potrzeb zdrowotnych oraz problemów pielęgnacyjnych, komunikowania się z pacjentami i współpracownikami, udziału w prowadzeniu badań naukowych z zakresu pielęgniarstwa.

  • Wiadomości i umiejętności zdobyte w czasie studiów umożliwiają podjęcie pracy w publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej; zakładach ochrony zdrowia, zakładach opiekuńczo-pielęgnacyjnych, zakładach usprawnienia leczniczego, zakładach pracy chronionej, zakładach opieki społecznej, zakładach podstawowej opieki zdrowotnej, zespołach pielęgniarstwa środowiskowego i rodzinnego.

Wykaz dokumentów wymaganych do przyjęcia na studia o kierunku pielęgniarstwo
„Co by było, gdyby ich nie było ?”