fbpx

Godziny i dni otwarcia

                                             

     GODZINY OTWARCIA BIBLIOTEKI

            

                                                                                                                                                                                   

 

 

 

 

                         OBOWIĄZUJE ZAKRYWANIE UST I NOSA MASECZKĄ ORAZ ZACHOWANIE DYSTANSU  2 m

                            W CZYTELNI MOŻNA KORZYSTAĆ Z DWÓCH STANOWISK KOMPUTEROWYCH
                     ORAZ JEDNEGO STANOWISKA DLA  OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

 

 

Inauguracja Międzynarodowego Roku Pielęgniarki i Położnej w Polsce