fbpx

DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWA

 • 1. Upowszechnianie efektów działalności naukowej
 • 2. ORCID
ORCID – The Open Researcher and Contribution ID, to międzynarodowy system identyfikacji autorów, który jest standardem w światowej nauce. Jest cyfrowym identyfikatorem służącym do odróżniania naukowca w zasobach elektronicznych. Służy do jednoznacznej identyfikacji autora oraz jego dorobku poprzez osobiste uwierzytelnianie autorstwa. Ma likwidować problem dublujących się nazwisk autorów, eliminować różne wersje zapisu imienia i nazwiska, a także precyzować tożsamość badacza. ORCID jest rekomendowany przez wiodące instytucje i wydawców naukowych.

Rejestracja: https://orcid.org/register

ORCID powstał w 2010 roku, jako odpowiedź na potrzebę precyzyjnego łączenia osoby badacza z właściwymi mu pracami naukowymi. Strukturę numeru ORCID stanowi 16 cyfr, podzielonych na 4 części, np. orcid.org/0000-0003-0423-1810. Numery przechowywane są w centralnym rejestrze identyfikatorów. Przydzielenie identyfikatora jest wolne od opłat i możliwe zarówno dla osób indywidualnych, jak i instytucji.
Sprawdź: https://orcid.org/

ORCID – cel identyfikatora
ORCID umożliwia jednoznaczną identyfikację autora, bez względu na: powtarzalność i popularność nazwiska, stosowanie skrótów imion czy różnice w zapisie znaków diakrytycznych, a przede wszystkim zmianę miejsca zatrudnienia czy afiliacji. ORCID podnosi widoczność i upowszechnienie dzieła w Sieci, dzięki indeksowaniu w bazach bibliograficznych oraz bazach materiałów recenzowanych tj. Scopus, PBN czy Web of Science.

ORCID – dla kogo
Unikalny identyfikator mogą założyć: pracownicy naukowi i dydaktyczni, doktoranci, studenci oraz osoby publikujące i zainteresowane rozwojem naukowym.

ORCID - instrukcje
Zakładanie konta:
Połączenie profilu ORCID – Web of Science
Połączenie profilu ORCID z bazą Scopus:
Połączenie profilu ORCID z kontem PBN:

MINSW zaleca powiązanie ORCID z profilem autora w bazie PBN i POL-ON
Osoba posiadająca konto w systemie PBN może zalogować się do nowej aplikacji i w panelu „Twoje Konto” dokonać powiązania swojego konta z numerem ORCID
https://polon.nauka.gov.pl/help_pbn/doku.php/orcid

  Krok po kroku:
 • 1. Zaloguj się / zarejestruj na portalu PBN - https://pbn-ms.opi.org.pl/pbn-report-web/pages/landing#
 • 2. W prawym górnym rogu z rozwijanego menu (trójkąt przy nazwisku) wybierz "Twoje konto"
 • 3. Zjedź na dół strony
 • 4. Pod wyrazem POL-on wpisz nr PESEL i kliknij "podłącz identyfikator POL-on"
 • 5. Kliknij "Stwórz lub podłącz swój ORCID ID"
 • 6. Zostaniesz przeniesiony na stronę logowania do ORCID - zaloguj się
 • 7. Potwierdź kliknięciem autoryzację dla PBN
Powiązanie konta PBN z osobą w bazie autorów systemu POL-on
https://polon.nauka.gov.pl/help_pbn/doku.php/opis_klasycznej_aplikacji/pbn_r/powiazanie_konta_z_polon
„Co by było, gdyby ich nie było ?”