Kursy kwalifikacyjne dla pielęgniarek/położnych

INFORMACJA DLA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH !!!

Zgodnie z ustawą z dnia 9 października 2015 r. o zmianie ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r., poz. 1991 z późn. zm.), od dnia 1 maja 2017 r. za pośrednictwem Systemu Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych zwanego dalej SMK będą przeprowadzane:

 • postępowania kwalifikacyjne dopuszczające do specjalizacji, kursu kwalifikacyjnego, specjalistycznego i dokształcającego,
 • składanie wniosków o dopuszczenie do egzaminu państwowego.
Do korzystania z SMK niezbędne będą:
 • dostęp do Internetu,
 • adres e-mail,
 • zainstalowana wersja oprogramowania Java 7 z najnowszą aktualizacją,
 • przeglądarka internetowa Mozilla Firefox, Internet Explorer (najnowsze wersje).
I Założenie konta w SMK.

W celu dokonywania czynności w SMK konieczne będzie założenie konta w tym systemie.(szczegóły jak należy założyć konto podamy wkrótce po uruchomieniu SMK przez Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia).

II Potwierdzenie tożsamości.
  Po założeniu konta konieczne będzie potwierdzenie swojej tożsamości, będzie to możliwe na kilka sposobów:
 • za pomocą kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub
 • za pomocą darmowego profilu zaufanego ePUAP (szczegółowe informacje na temat profilu zaufanego można zobaczyć tutaj http://epuap.gov.pl/wps/portal) lub
 • właściwego organizatora kształcenia pielęgniarek i położnych przeprowadzającego kształcenie lub
 • właściwą okręgową izbę pielęgniarek i położnych do której należymy lub Naczelną Izbę Pielęgniarek i Położnych.
III Weryfikacja uprawnień.

Kolejną czynnością będzie złożenie wniosku o weryfikację uprawnień do właściwej okręgowej izby pielęgniarek i położnych za pomocą systemu SMK. Ważne jest, aby dane podawane we wniosku zgadzały się z tymi, które posiada okręgowa izba pielęgniarek i położnych.

PROWADZIMY REKRUTACJĘ NA KURSY KWALIFKACYJNE DLA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH !

 
W związkuz z opublikowaniem przez Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych programów, prowadzimy rekrutację na kursy kwalifiakcyjne:
WYKAZ KURSÓW KWALIFIKACYJNYCH:
WYKAZ KURSÓW KWALIFIKACYJNYCH DLA PIELĘGNIAREK

NAZWA

DODATKOWE KURSY, KTÓRE TRZEBA POSIADAĆ W MOMENCIE KWALIFIKACJI

ILOŚĆ GODZIN

TEORIA

PRAKTYKA

Pielęgniarstwo chirurgiczne

1) kurs specjalistyczny RKO, 2) kurs specjalistyczny Wykonanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego

155

154

Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki

1) 1) kurs specjalistyczny RKO, 2) kurs specjalistyczny Wykonanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego

200

245

Pielęgniarstwo diabetologiczne

BRAK

170

168

Pielęgniarstwo geriatryczne

1) kurs specjalistyczny w zakresie leczenia ran

180

125

Pielęgniarstwo internistyczne

1) kurs specjalistyczny RKO, 2) kurs specjalistyczny Wykonanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego

160

231

Pielęgniarstwo kardiologiczne

1) kurs specjalistyczny RKO, 2) kurs specjalistyczny Wykonanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego

200

238

Pielęgniarstwo nefrologiczne z dializoterapią

 1) kurs specjalistyczny RKO,

150

155

Pielęgniarstwo neonatologiczne

BRAK

115

175

Pielęgniarstwo neurologiczne

1) kurs specjalistyczny RKO,

160

200

Pielęgniarstwo onkologiczne

BRAK

135

105

Pielęgniarstwo operacyjne

BRAK

155

210

Pielęgniarstwo opieki długoterminowej

BRAK

164

196

Pielęgniarstwo opieki paliatywnej

BRAK

205

175

Pielęgniarstwo pediatryczne

 1) kurs specjalistyczny RKO, 2) kurs specjalistyczny Wykonanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego

114

126

Pielęgniarstwo psychiatryczne

BRAK

130

180

Pielęgniarstwo ratunkowe

 1) kurs specjalistyczny RKO, 2) Resuscytacja krążeniowo-oddechowa noworodka

225

182

Pielęgniarstwo rodzinne

BRAK

150

175

Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania

BRAK

150

245

Pielęgniarstwo transplantacyjne

 1) kurs specjalistyczny RKO, 2) kurs specjalistyczny Wykonanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego, 3) kurs Przetaczanie krwi i preparatów krwiopochodnych

117

133

Ochrona zdrowia pracujących

BRAK

185

140

 

WYKAZ KURSÓW KWALIFIKACYJNYCH DLA POŁOŻNYCH

NAZWA

DODATKOWE KURSY, KTÓRE TRZEBA POSIADAĆ W MOMENCIE KWALIFIKACJI

ILOŚĆ GODZIN

TEORIA

PRAKTYKA

Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki w położnictwie i ginekologii

1) kurs specjalistyczny RKO, 2) kurs specjalistyczny Wykonanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego

160

217

Pielęgniarstwo operacyjne

BRAK

85

240

Pielęgniarstwo rodzinne

1) kurs specjalistyczny RKO, 2) Resuscytacja krążeniowo-oddechowa noworodka

160

161

 

WYKAZ KURSÓW KWALIFIKACYJNYCH DLA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH

NAZWA

DODATKOWE KURSY, KTÓRE TRZEBA POSIADAĆ W MOMENCIE KWALIFIKACJI

ILOŚĆ GODZIN

TEORIA

PRAKTYKA

Pielęgniarstwo epidemiologiczne

BRAK

190

112

WARUNKI PRZYJĘCIA NA KURS !
Do kształcenia w ramach kursów kwalifikacyjnych mogą przystąpić pielęgniarka lub położna, które:
 1. posiadają prawo wykonywania zawodu
 2. posiadają co najmniej 6 - miesięczny staż pracy w zawodzie
 3. ukończyły odpowiedni kurs/kursy spcjalistyczne (patrz tabelka wyżej)*
   Wypełniony wniosek wraz z kopią (oryginał do wglądu) prawa wykonywania zawodu pielęgniarki lub położnej oraz:
  • wniosek o dopuszczenie do kursu kwalifikacyjnego
  • zaświadczeniem potwierdzającym 6-miesięczny staż pracy w zawodzie
  • można składać w pokoju nr 3 od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 - 16.00.
  Informacji o kursach udziela:
  • Ireneusz Dzideczek - (032) 264 74 75 w. 28 lub e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 OPINIA STUDENTÓW WSPS