Specjalizacje dla pielęgniarek/pielęgniarzy

INFORMACJA DLA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH !!!

Zgodnie z ustawą z dnia 9 października 2015 r. o zmianie ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r., poz. 1991 z późn. zm.), od dnia 1 maja 2017 r. za pośrednictwem Systemu Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych zwanego dalej SMK będą przeprowadzane:

 • postępowania kwalifikacyjne dopuszczające do specjalizacji, kursu kwalifikacyjnego, specjalistycznego i dokształcającego,
 • składanie wniosków o dopuszczenie do egzaminu państwowego.
Do korzystania z SMK niezbędne będą:
 • dostęp do Internetu,
 • adres e-mail,
 • zainstalowana wersja oprogramowania Java 7 z najnowszą aktualizacją,
 • przeglądarka internetowa Mozilla Firefox, Internet Explorer (najnowsze wersje).
I Założenie konta w SMK.

W celu dokonywania czynności w SMK konieczne będzie założenie konta w tym systemie.(szczegóły jak należy założyć konto podamy wkrótce po uruchomieniu SMK przez Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia).

II Potwierdzenie tożsamości.
  Po założeniu konta konieczne będzie potwierdzenie swojej tożsamości, będzie to możliwe na kilka sposobów:
 • za pomocą kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub
 • za pomocą darmowego profilu zaufanego ePUAP (szczegółowe informacje na temat profilu zaufanego można zobaczyć tutaj http://epuap.gov.pl/wps/portal) lub
 • właściwego organizatora kształcenia pielęgniarek i położnych przeprowadzającego kształcenie lub
 • właściwą okręgową izbę pielęgniarek i położnych do której należymy lub Naczelną Izbę Pielęgniarek i Położnych.
III Weryfikacja uprawnień.

Kolejną czynnością będzie złożenie wniosku o weryfikację uprawnień do właściwej okręgowej izby pielęgniarek i położnych za pomocą systemu SMK. Ważne jest, aby dane podawane we wniosku zgadzały się z tymi, które posiada okręgowa izba pielęgniarek i położnych.

ZAPRASZAMY NA SPECJALIZACJĘ WEDŁUG NOWYCH PROGRAMÓW KSZTAŁCENIA
 • W związku z ogłoszeniem przez Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych nowych programów kształcenia , czas trwania specjalizacji wynosi od 15 do 20 miesięcy, w zależności od programu kształcenia szkolenia specjalizacyjnego.

 

Dnia 30 września br. zostało podpisane nowe Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych 

Treść Rozporządzenia

Nowe przepisy regulują m.in. krótszy czas kursów i specjalizacji, możliwość zwalniana z modułów i/lub jednostek modułowych oraz zaliczania staży na podstawie doświadczenia zawodowego uczestnika kształcenia. 

28 października br. został opublikowany Komunikat w sprawie aktualizacji programów szkoleń specjalizacyjnych i kursów kwalifikacyjnych dla pielęgniarek i położnych. W wyniku wprowadzonych zmian, konieczność legitymowania się zaświadczeniami o ukończeniu odpowiednich kursów specjalistycznych nie będzie rozpatrywana na etapie postępowania kwalifikacyjnego, lecz przed przystąpieniem do egzaminu państwowego lub egzaminu przeprowadzanego po zakończeniu kursu kwalifikacyjnego.

Ponadto, pielęgniarka/położna posiada kwalifikacje w zakresie badania fizykalnego, jeśli uzyskała dyplom licencjata pielęgniarstwa/położnictwa, począwszy od naboru 2012/2013 (nie musi realizować kursu specjalistycznego Wywiad i badania fizykalne)

ETAPY REKRUTACJI:
ETAP I
 • Formularz zgłoszeniowy - przesłać na adres pTen adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 •  lub adres Uczelni: Wyższa Szkoła Planowania Strategicznego ul. Kościelna 6, 41-303 Dąbrowa Górnicza, pokój nr 16.
ETAP II
  Po zebraniu grupy, będziecie Państwo proszeni o dostarczenie następujących dokumentów:
 • Zaświadczenie potwierdzające staż pracy w zawodzie pielęgniarki/pielęgniarza/położnej minimum 2 lata stażu pracy, w okresie ostatnich 5 lat.
 • Kopia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki/pielęgniarza/położnej
POBIERZ FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
  Informacji w sprawie specjalizacji udziela:

  Paulina Walczak - pracownik Rektoratu
 • tel. 32/264 74 75 w. 28
 • e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  UWAGA !!!

  Każdą kwotę rozkładamy na raty z możliwością negocjacji terminów wpłat, 0 % odsetek.

  PRZYGOTOWUJEMY ZNIŻKI DLA STUDENTÓW I ABSOLWENTÓW WSPS! 

   

   

  WYKAZ SPECJALIZACJI:
  Wykaz specjalizacji dla PIELĘGNIAREK

  NAZWA

  DODATKOWE KURSY, KTÓRE TRZEBA UKOŃCZYĆ DO MOMENTU ZAKOŃCZENIA SPECJALIZACJI

  PIELĘGNIARSTWO ANESTEZJOLOGICZNE I INTENSYWNEJ OPIEKI

  1) Kurs specjalistyczny RKO, 2) Kurs specjalistyczny Wykonanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego

  PIELĘGNIARSTWO CHIRURGICZNE

  1) Kurs specjalistyczny RKO, 2) Kurs specjalistyczny Wykonanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego

  PIELĘGNIARSTWO INTERNISTYCZNE

  1) Kurs specjalistyczny RKO,
  2) Kurs specjalistyczny Wykonanie i interpretacja zapisu   elektrokardiograficznego

  PIELĘGNIARSTWO ONKOLOGICZNE

  BRAK

  PIELĘGNIARSTWO OPERACYJNE

  BRAK

  PIELĘGNIARSTWO
  OPIEKI DŁUGOTERMINOWEJ

  Kurs specjalistyczny leczenie ran dla pielęgniarek

  PIELĘGNIARSTWO
  OPIEKI PALIATYWNEJ

  Kurs specjalistyczny RKO

  PIELĘGNIARSTWO PEDIATRYCZNE

  1) Kurs specjalistyczny RKO,
  2) Kurs specjalistyczny Wykonanie i interpretacja zapisu   elektrokardiograficznego

  PIELĘGNIARSTWO PSYCHIATRYCZNE

  Kurs specjalistyczny RKO

  PIELĘGNIARSTWO RATUNKOWE

  1) Kurs specjalistyczny RKO,
  2) Kurs specjalistyczny Wykonanie i interpretacja zapisu   elektrokardiograficznego,
  3) Resuscytacja krążeniowo-oddechowa noworodka

  PIELĘGNIARSTWO RODZINNE

   1) Kurs specjalistyczny RKO,
  2) Kurs specjalistyczny Wykonanie i interpretacja zapisu   elektrokardiograficznego

  OCHRONA ZDROWIA PRACUJĄCYCH

   Kurs specjalistyczny RKO  Wykaz specjalizacji dla POŁOŻNYCH

  NAZWA

  DODATKOWE KURSY, KTÓRE TRZEBA UKOŃCZYĆ DO MOMENTU ZAKOŃCZENIA SPECJALIZACJI

  PIELĘGNIARSTWO GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZE

  1) Resuscytacja krążeniowo-oddechowa noworodka 2) Leczenie ran położnych

  PIELĘGNIARSTWO RODZINNE

  1) Kurs specjalistyczny RKO,
  2) Resuscytacja krążeniowo-oddechowa noworodka  Wykaz specjalizacji dla PIELĘGNIAREK POŁOŻNYCH

  NAZWA

  DODATKOWE KURSY, KTÓRE TRZEBA UKOŃCZYĆ DO MOMENTU ZAKOŃCZENIA SPECJALIZACJI

  PIELĘGNIARSTWO EPIDEMIOLOGICZNE

  BRAK

  PIELĘGNIARSTWO NEONATOLOGICZNE

  BRAK

   

  I. SPECJALIZACJE DLA PIELĘGNIAREK:
  II. SPECJALIZACJE DLA POŁOŻNYCH:
  III. SPECJALIZACJE DLA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH: OPINIA STUDENTÓW WSPS