fbpx

Porozumienie o współpracy z Państwowym Uniwersytetem Medycznym imienia I. Ya Horbaczewskiego w Tarnopolu

Miło nam poinformować, że WSPS pozyskała kolejnego partnera. Władze Państwowego Uniwersytetu Medycznego w Tarnopolu wyraziły gotowość współpracy między innymi w zakresie przyjęcia studentów z Ukrainy na oferowane przez uczelnie kierunki, organizacji wspólnych seminariów naukowych, prowadzenia różnego rodzaju badań oraz wzajemnego promowania swojej działalności.

Między innymi już od 01.04.2017 do 31.03.2021r. WSPS będzie realizowała projekt o nazwie „Realizacja studiów Pielęgniarstwo I stopnia w języku angielskim” w ramach Działania 3.3 umiędzynarodowienie polskiego szkolnictwa wyższego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Grupą docelową w projekcie są absolwenci szkół średnich Polacy i cudzoziemcy w liczbie 28 osób w podziale 14-stu Polaków i 14-stu cudzoziemców. Główny cel to wykształcenie i przygotowanie do pełnienia zawodu pielęgniarki 28 osób.

Studia są bezpłatne

Cykl studiów przewiduje 4720 godzin zajęć i praktyk w ciągu 7 semestrów, w tym 660 godzin zajęć bez udziału nauczyciela akademickiego. Zajęcia praktyczne będą realizowane w ośrodach zdrowia na terenie woj. śląskiego. Po zakończeniu studiów i obronie pracy licencjackiej studenci mogą udać się do Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w celu wydania Prawa Wykonywania Zawodu, które jest podstawą do rozpoczęcia pracy jako pielęgniarka/rz.

Cudzoziemcy rozpoczynają udział w projekcie uczestnictwem w szkole letniej, która trwa 3 tygodnie x 40h w tygodniu.

W planie założono:
  • kurs języka polskiego - 40h.
  • kurs medycznego języka angielskiego - 40h.
  • kurs historia polski - 20h.
  • kultura współczesna i zwyczaje w Polsce - 20h.

Zajęcia będą odbywać się w dni robocze w okresie letnim po rekrutowaniu grupy cudzoziemców. Studenci za czas uczestnictwa w szkole letniej otrzymają stypendium w wysokości 825 zł.

Cudzoziemcy uczestniczący w projekcie będą otrzymywać stypendium od X do VI miesięcznie w kwocie 1100zł przez cały okres studiów. Środki te częściowo pokryją koszty funkcjonowania z dala od rodzinnego kraju i umożliwią pobyt przez cały cykl kształcenia.

„Co by było, gdyby ich nie było ?”