REKRUTACJA NAUCZYCIELI AKADEMICKICH E-LEARNING

FU wiedza eduk rozwoj UE europ fund spolecz

W związku z realizacją projektu pt. „Poprawa jakości kształcenia na kierunku pielęgniarstwo drogą do zwiększenia liczby absolwentów” w ramach Działania 5.3 Wysoka jakość kształcenia na kierunkach medycznych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego ogłaszamy rekrutację Nauczycieli Akademickich Wyższej Szkoły Planowania Strategicznego w Dąbrowie Górniczej na kierunku: Pielęgniarstwo I stopnia, na kurs doskonalący dla kadry dydaktycznej w formie wykładów w Wyższej Szkole Planowania Strategicznego w Dąbrowie Górniczej.

1. MIEJSCE RALIZACJI KURSU
Wyższa Szkoła Planowania Strategicznego w Dąbrowie Górniczej
ul. Kościelna 6
41-303 Dąbrowa Górnicza

2. TERMIN RALIZACJI KURSU
29.01.2018 r. do 28.02.2018 r.

3. PROGRAM KURSU

1/ kurs doskonalący w zakresie: Przygotowanie materiałów wspierających e-nauczanie - 30 godzin.
Kurs ma zadanie zapoznać nauczycieli akademickich z zasadami przygotowania materiałów wspomagających e-nauczanie na kierunku pielęgniarstwo w sposób, który umożliwi ich najbardziej efektywne wykorzystanie przez studentów.

4. TERMIN REKRUTACJI
11.01.2018 r. do 25.01.2018 r.

5. OGŁOSZENIE WYNIKÓW REKRUTACJI
21.01.2018 r. na stronie www Wyższej Szkoły Planowania Strategicznego w Dąbrowie Górniczej

6. ILOŚĆ NAUCZYCIELI AKADEMICKICH OBJĘTYCH PROJEKTEM
Kurs bedzie ralizowany dla 12 nauczycieli akademickich Wyższej Szkoły Planowania Strategicznego w Dąbrowie Górniczej na kierunku Pielęgniarstwo I stopnia. Osoby zainteresowane udziałem w kursie dokształacającym proszone są o zgłoszenie się do biura projektu lub pokoju nr 2 w budynku WSPS, w terminie rekrutacji, z kompletem dokumentów które są do pobrania na stronie www projektu.
KONKURS - I TY MOŻESZ ZOSTAĆ RATOWNIKIEM