REKRUTACJA NAUCZYCIELI - DYDAKTYKA SZKOŁY WYŻSZEJ

FU wiedza eduk rozwoj UE europ fund spolecz

W związku z realizacją projektu pt. „Poprawa jakości kształcenia na kierunku pielęgniarstwo drogą do zwiększenia liczby absolwentów” w ramach Działania 5.3 Wysoka jakość kształcenia na kierunkach medycznych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego ogłaszamy rekrutację Nauczycieli Akademickich Wyższej Szkoły Planowania Strategicznego w Dąbrowie Górniczej na kierunku: Pielęgniarstwo I stopnia, na kurs doskonalący dla kadry dydaktycznej w formie wykładów w Wyższej Szkole Planowania Strategicznego w Dąbrowie Górniczej.

1. MIEJSCE RALIZACJI KURSU
Wyższa Szkoła Planowania Strategicznego w Dąbrowie Górniczej
ul. Kościelna 6
41-303 Dąbrowa Górnicza

2. TERMIN RALIZACJI KURSU
29.01.2018 r. do 28.02.2018 r.

3. PROGRAM KURSU

1/ kurs doskonalący dla nauczycieli akademickich w zakresie: Dydaktyka szkoły wyższej – stosowanie nowych technik i narzędzi podczas pracy dydaktycznej – 30 godzin Kurs ma przyczynić się do wdrożenia efektywnego i wzbudzającego zaufanie studentów sposobu prowadzenia pracy dydaktycznej, wdrożeniu przez nauczycieli nowych technik i narzędzi pracy dydaktycznej, co przyczyni się do poprawy jakości kształcenia na kierunku pielęgniarstwo.

4. TERMIN REKRUTACJI
11.01.2018 r. do 25.01.2018 r.

5. ILOŚĆ NAUCZYCIELI AKADEMICKICH OBJĘTYCH PROJEKTEM
Kurs bedzie ralizowany dla 12 nauczycieli akademickich Wyższej Szkoły Planowania Strategicznego w Dąbrowie Górniczej na kierunku Pielęgniarstwo I stopnia. Osoby zainteresowane udziałem w kursie dokształacającym proszone są o zgłoszenie się do biura projektu lub pokoju nr 2 w budynku WSPS, w terminie rekrutacji, z kompletem dokumentów które są do pobrania na stronie www projektu.
KONKURS - I TY MOŻESZ ZOSTAĆ RATOWNIKIEM