Czas trwania studiów - 2 semestry (210 godzin),

Koszt studiów - 1700 zł za semestr. Absolwenci Uczelni objęci są  zniżką w wysokości 10%

Celem studiów jest:

 • zapoznanie słuchaczy z zagadnieniami z zakresu prawa pracy,
 • prawa spółek handlowych,
 • bioetyką,
 • medycyną sądową,
 • psychiatrią sądową,
 • systemem opieki zdrowotnej i ubezpieczeń w Polsce i w UE,
 • kontraktowaniem świadczeń zdrowotnych,
 • podstawami prawnymi restrukturyzacji placówek ochrony zdrowia,
 • podstawami ekonomii i finansów w ochronie zdrowia.

Studia skierowane są do osób zainteresowanych lub związanych zawodowo z:

 • zagadnieniami prawa medycznego,
 • zmianami prawnymi placówek świadczących usługi zdrowotne.

Słuchaczami mogą być:

 • menadżerowie oraz pracownicy placówek systemu ochrony zdrowia,
 • biegli sądowi i prawnicy zajmujący się problematyką ochrony zdrowia oraz ubezpieczeniami zdrowotnymi,
 • członkowie komisji lekarskich oraz komisji bioetycznych,
 • przedstawiciele organów odpowiedzialności zawodowej,
 • rzecznicy praw pacjenta,
 • pracownicy Narodowego Funduszu Zdrowia.

Liczba punktów ECTS: 60