Czas trwania studiów - 2 semestry (210 godzin),

Koszt studiów - 1300 zł za semestr dla studentów i absolwentów uczelni, 1500 zł za semestr dla pozostałych osób

Celem studiów jest zapoznanie słuchaczy z zagadnieniami z zakresu prawa pracy, prawa spółek handlowych, bioetyką, medycyną sądową, psychiatrią sądową, systemem opieki zdrowotnej i ubezpieczeń w Polsce i w UE, kontraktowaniem świadczeń zdrowotnych, podstawami prawnymi restrukturyzacji placówek ochrony zdrowia, podstawami ekonomii i finansów w ochronie zdrowia.

Studia skierowane są do osób zainteresowanych lub związanych zawodowo z zagadnieniami prawa medycznego, zmianami prawnymi placówek świadczących usługi zdrowotne. Słuchaczami mogą być menadżerowie oraz pracownicy placówek systemu ochrony zdrowia, biegli sądowi i prawnicy zajmujący się problematyką ochrony zdrowia oraz ubezpieczeniami zdrowotnymi, członkowie komisji lekarskich oraz komisji bioetycznych, przedstawiciele organów odpowiedzialności zawodowej, rzecznicy praw pacjenta, pracownicy Narodowego Funduszu Zdrowia.

Liczba punktów ECTS: 60