WYŻSZA SZKOŁA PLANOWANIA STRATEGICZNEGO

Usytuowana jest w zabytkowym budynku u podnóża wzgórza gołonoskiego w najstarszej dzielnicy Dąbrowy Górniczej – Gołonogu. Swoją działalność rozpoczęła 11 października 2004 r. Na przestrzeni lat nabyła uprawnienia nadane przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego na prowadzenie studiów I stopnia na kierunkach: ratownictwo medyczne, fizjoterapia, położnictwo, kosmetologia, zdrowie publiczne oraz I i II stopnia na kierunku pielęgniarstwo, a także na studiach inżynierskich - logistyka.

WSPS jest pierwszą niepubliczną uczelnią o charakterze medycznym w zagłębiu dąbrowskim.

Odpowiadając na zapotrzebowanie edukacji wyższej na kierunki humanistyczne i inżynierskie, uruchomiła również kierunki kształcenia o tych profilach. Jest Uczelnią młodą i dynamiczną. Od początku swej działalności podwoiła liczbę kierunków kształcenia, dostosowując ofertę edukacyjną do wymagań i potrzeb rynku. Władze Uczelni ogromną wagę przywiązują do jakości edukacji studentów. Programy nauczania opracowywane są zgodnie ze wszystkimi wymogami Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, a wykłady prowadzą najlepsi specjaliści i doskonali wykładowcy z kraju i zagranicy. Celem działalności Uczelni jest wykształcenie studentów, którzy oprócz gruntownej wiedzy teoretycznej nabędą umiejętności praktyczne pozwalające im na podjęcie pracy w różnych sektorach życia gospodarczego i społecznego.

Wydział Społeczno-Medyczny w Wyższej Szkole Planowania Strategicznego posiada uprawnienia do prowadzenia studiów na kierunkach:

  • Pielęgniarstwo (studia I stopnia - uprawnienia nadane przez Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dn. 1.10.2004 r. oraz studia II stopnia - uprawnienia nadane przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
    z dnia 27.07.2011 r.  oraz cykliczne akredytacje Ministra Zdrowia - ostatnia z dnia 20.04.2021 r.) 
  • Ratownictwo medyczne (studia I stopnia - uprawnienia nadane przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dn. 09.01.2008 r.)
  • Zdrowie Publiczne (studia II stopnia - uprawnienia nadane przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dn. 14.05.2016 r.)