Wyższa Szkoła Planowania Strategicznego zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://wsps.pl

 • Data publikacji strony internetowej: 2021-10-01
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022-04.-28

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • brak tekstu alternatywnego dla niektórych elementów graficznych
 • nie wszystkie elementy nawigacyjne posiadają alternatywę tekstową
 • niektóre z pól formularzy nie zawierają etykiet
 • na stronie występują obszary o zbyt niskim kontraście

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2021-10-01
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2021-10-01

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Dziekan Wydziału WSPS.
 • E-mail:
 • Telefon: 32 264 74 75

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dziekan Wydziału Wyższej Szkoły Planowania Strategicznego w Dąbrowie Górniczej
 • Adres: ul. Kościelna 6 - 41-303 Dąbrowa Górnicza
 • E-mail:
 • Telefon: 32 264 74 75 

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Opis dostępności architektonicznej

Dąbrowa Górnicza

Kościelna 6 41-303

Parking

 • Możesz skorzystać z miejsca parkingowego. Na parkingu wyznaczyliśmy 1 miejsc przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych. Pamiętaj o zabraniu karty parkingowej i umieszczeniu jej za szybą.
 • Miejsca parkingowe są pomalowane na niebiesko i prawidłowo oznakowane.
 • Od miejsca parkingowego do wejścia do budynku odległość wynosi około 10 metrów.
 • Parking jest bezpłatny.
 • Parking znajduje się przed wejściem głównym budynku. Można na niego wjechać przez bramę.

Pies asystujący

 • Możesz przyjść z psem asystującym lub psem przewodnikiem. Pamiętaj o certyfikacie psa asystującego i zaświadczeniu o szczepieniu.
 • Pies musi mieć kaganiec. Nie dotyczy psów przewodników.

Wejście do budynku

 • Do wejścia głównego dojdziesz przez furtkę w ogrodzeniu. Lub przez bramę parkingową. Wejście główne znajduje się od strony parkingu
 • Stopnie są oznaczone kontrastowo.
 • Różnicę wysokości możesz pokonać za pomocą platformy przyschodowej.
 • Jeżeli potrzebujesz skorzystać z platformy przyschodowej - uprzedź nas o tym przynajmniej wcześniej. Zadzwoń pod numer telefonu tel.: 32 264 74 75; tel.: 32 260 50 74, Telefon GSM tel.: +48 664 129 029. Podaj też godzinę planowanej wizyty.
 • Drzwi musisz otworzyć ręcznie.
 • Otworzenie drzwi nie wymaga dużej siły.
 • Zadzwoń pod numer telefonu tel.: 32 264 74 75; tel.: 32 260 50 74, Telefon GSM tel.: +48 664 129 029. Podaj też godzinę planowanej wizyty.

Przestrzeń za wejściem

 • Ścieżka dotykowa prowadzi do kancelarii
 • Punkt obsługi znajduje się w lewej częci budynku
 • Punkt obsługi wyposażony jest w pętlę indukcyjną.

Ciągi poziome

 • Wszystkie pomieszczenia znajdują się na tym samym poziomie i na jednej kondygnacji, nie dotyczy wejścia i przestrzeni za wejściem.

Ciągi pionowe

 • Na inne kondygnacje możesz się dostać za pomocą schodów

Schody

 • Można skorzystać z wózka ewakuacyjnego
 • Przy schodach znajduje się poręcz wzdłuż całego ciągu.
 • Stopnie są oznaczone kontrastowo

Łazienka

 • W budynku jest toaleta dostępna dla osób z niepełnosprawnością.
 • w lewej części budynku na parterze po lewej stronie
 • Drzwi musisz otworzyć kluczem.
 • Nie ma przeszkód, by wjechać na wózku do łazienki.