DZIEKAN WYDZIAŁU SPOŁECZNO-MEDYCZNEGO
mgr AGNIESZKA BANASIKOWSKA

DYŻURY:

Od poniedziałku do czwartku, godz. 9:00-15:00

Dyżury sobotnie umieszczane są na panelu studenta

 tel: 32 264 74 75 wew. 15
e-mail: 

PRODZIEKAN DS RATOWNICTWA MEDYCZNEGO

dr n. społ. ADAM BERNERT

DYŻURY NA MIESIĄC MAj  

6.05.2024 godz. 9:00- 13:00
15.05.2024 godz. 9:00- 13:00
22.05.2024 godz. 9:00- 13:00
27.05.2024 godz. 9:00- 13:00

 e-mail:

PEŁNOMOCNIK DZIEKANA DS ORGANIZACYJNYCH 

EWA CZERWIŃSKA

  tel.: 32 264 74 75 wew. 15

e-mail: