DZIEKAN WYDZIAŁU SPOŁECZNO-MEDYCZNEGO
mgr AGNIESZKA BANASIKOWSKA

tel: 32 264 74 75 wew. 15
e-mail: lub

PRODZIEKAN DS RATOWNICTWA MEDYCZNEGO

dr n. społ. ADAM BERNERT

DYŻURY MIESIĄĆ WRZESIEŃ:     

  • 08.09 godz. 10.00
  • 13.09 godz. 9.00
  • 20.09 godz. 9.00
  • 27.09 godz. 9.00

 e-mail:

PEŁNOMOCNIK DZIEKANA DS ORGANIZACYJNYCH 

EWA CZERWIŃSKA

  tel.: 32 264 74 75 wew. 15

e-mail: