SZANOWNI STUDENCI !

Dział Windykacji jest jednostką podległą Kwestor. Wykonuje zadania związane przede wszystkim z koordynowaniem zadań dotyczących postępowania windykacyjnego i rozliczeń ze studentami Wyższej Szkoły Planowania Strategicznego w Dąbrowie Górniczej.

  • Dział czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 15.00.

KONTAKT

Adres do korespondencji:

Wyższa Szkoła Planowania Strategicznego
ul. Kościelna 6
41-303 Dąbrowa Górnicza

Pracownicy:

Paulina Bilska
pok. 9
e-mail: 
tel:. 509 719 065 lub 32 264 74 75 wew. 20

NUMER KONTA: 25 1020 2498 0000 8102 0167 2690

Prosimy o zawarcie w tytule przelewu: - Imię i Nazwisko Studenta - numer albumu - Kierunek studów -

WZORY PODAŃ

ZADANIA DZIAŁU WINDYKACJI I ROZLICZEŃ ZE STUDENTAMI

Dział Windykacji jest jednostką organizacyjną odpowiedzialną za przestrzeganie zgodnego z przepisami dochodzenia należności Uczelni oraz obsługa finansowa i księgowa należności związanych ze świadczonymi przez Uczelnię usługami edukacyjnymi.

Do zadań Działu Windykacji należy w szczególności:

  • Windykacja należności z tytułu opłat za usługi edukacyjne (sporządzanie i wysyłanie wezwań do zapłaty oraz ostatecznych wezwań do zapłaty dla studentów, doktorantów, absolwentów, uczestników studiów podyplomowych, kursów i szkoleń oraz monitorowanie wpłat dłużników);
  • Umarzanie należności zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa i wewnętrznymi regulacjami prawnymi,
  • Sprawdzanie i kompletowanie dokumentacji dłużników przed skierowaniem sprawy na drogę postępowania sądowego lub egzekucyjnego,
  • Monitorowanie spraw skierowanych na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego;
  • Obsługa finansowa studentów, w tym: analiza i rozliczanie opłat za usługi edukacyjne oraz innych opłat na indywidualne konta studentów, wystawianie faktur oraz zaświadczeń za świadczone przez Uczelnię usługi edukacyjne; Ewidencja księgowa dokumentów związanych z usługami edukacyjnymi, wypłaconymi stypendiami oraz innymi opłatami;
  • Kontrola formalno-rachunkowa dokumentów finansowych (listy stypendialne, zwroty nadpłat za usługi edukacyjne oraz innych opłat i kaucji).