Program Erasmus+ to program Unii Europejskiej, którego zadaniem jest wspomaganie wymiany edukacyjnej i doświadczeń, prowadząc tym samym do zwiększania kompetencji swoich uczestników.
Erasmus+ tworzy platformę wymiany edukacyjnej poprzez wsparcie międzynarodowej współpracy między uczelniami i szkołami wyższymi krajów Unii Europejskiej, państw EOG a także krajów kandydujących.

WSPS otrzymała Kartę ECHE programu Erasmus+ na lata 2021-2027.
Więcej o programie i akredytacji na stronie Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji:  https://erasmusplus.org.pl/

pdfkarta-eche-en.pdf pdfkarta-eche-pl.pdf

WSPS uzyskał kartę ECHE na lata 2021-2027

Pełną listę instytucji, które posiadają Kartę Erasmusa dla szkolnictwa wyższego (ECHE) można pobrać poprzez opcję "download" ze strony: https://erasmus-plus.ec.europa.eu/pl/node/405