Wydziałowe Komisje ds. Jakości Kształcenia

 

Przewodniczący:

 • prof. dr hab. n. med. Witold Lukas 

Członkowie:

 • mgr Agnieszka Banasikowska – Dziekan Wydziału Społeczno-Medycznego
 • dr n. społ. Adam Bernert – Prodziekan ds. Ratownictwa Medycznego
 • dr n. o zdr. Iwona Kowalska
 • dr n. o zdr. Magdalena Wichary
 • dr n. med. Beata Naworska 
 • dr n. med. i n. o zdr. Anna Pisany-Syska

Studenci i absolwenci:

 • Katarzyna Witas – przedstawiciel studentów kierunku „pielęgniarstwo I stopnia”
 • Agnieszka Kaim – przedstawiciel studentów kierunku „pielęgniarstwo II stopnia”
 • Aleksandra Chechelska - przedstawiciel studentów kierunku „ratownictwo medyczne”
 • Anna Brandys - przedstawiciel kierunku „zdrowie publiczne”
 •  – przedstawiciele absolwentów

Sekretarz komisji

mgr Agnieszka Oleksy

 

Wydziałowe Rady Programowe ds poszczególnych kierunków

 PIELĘGNIARSTWO:

 • dr n. med. Beata Naworska 
 • dr n. o zdr. Katarzyna Mazur
 • dr n. med. Mirosława Malara
 • dr n. o zdr. Monika Białkkowska 
 • mgr piel. Mariola Paliga
 • Szymon Bugiel – przedstawiciel studentów kierunku „pielęgniarstwo I stopnia” oraz Elwira Krzewicka – przedstawiciel studentów kierunku „pielęgniarstwo II stopnia

Przedstawiciele interesariuszy zewnętrznych:

 • mgr piel. Agnieszka Kocot – Naczelna Pielęgniarka Zagłębiowskiego Centrum Onkologii w Dąbrowie Górniczej
 • mgr piel. Bożena Chyla – Naczelna Pielęgniarka Szpitala Murcki w Katowicach
 • mgr piel. Małgorzata Rudawska – przedstawiciel Sante Clinic – Centrum Medyczne w Sosnowcu
 • lic piel. Magdalena Czachura-Trzpiot – przedstawiciel Centrum Pediatrii im. Jana Pawła II w Sosnowc

 mgr Agnieszka Oleksy – sekretarz komisji

 

RATOWNICTWO MEDYCZNE:

Przewodniczący:

 • Dr hab. n. med. Wojciech Żurawiński - Prorektor ds Nauki 

Członkowie

 • mgr Agnieszka Banasikowska – Dziekan Wydziału Społeczno-Medycznego
 • dr n. społ. Adam Bernert – Prodziekan ds. Organizacji i Ratownictwa Medycznego
 • dr n. med. Justyna Hasij
 • dr n. med i n. o zdr. Michał Kucap
 • mgr Igor Żmudka
 • mgr inż. Roman Szopa

Przedstawiciele studentów i absolwentów

 • Karolina Żydek
 • Adrian Kaleta

Przedstawiciele interesariuszy zewnętrznych

 • mgr Krystyna Głąb – WPR Katowice, Kierownik Stacji w Dąbrowie Górniczej
 • mgr Agnieszka Kocot - przedstawiciel Zagłębiowskiego Centrum Onkologii w Dąbrowie Górniczej
 • Paweł Kozioł – Dowódca Zastępu PSP w Dąbrowie Górniczej
 • Grzegorz Stępień – Kierownik Stacji Gliwice LPR
 • mgr Andrzej Latosik – Prezes WOPR w Dąbrowie Górniczej

Sekretarz komisji:

 • mgr Agnieszka Oleksy