WSPÓŁPRACA Z UCZELNIAMI POLSKIMI I ZAGRANICZNYMI

Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydziału Sztuki i Nauk o Edukacji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie

Państwowy Uniwersytet Medyczny im. I.Ya Horbaczewskiego w Tarnopolu 

Państwowy Uniwersytet Pedagogicznym w Sumach 

Preszowski Uniwersytet na Słowacji - Prešovská Univerzita v Prešove

Uniwersytet Palackiego w Ołomuńcu - Palacký University Olomouc 

Uniwersytet Jana Evangelisty Purkyně w Uście nad Łabą

 

WSPÓŁPRACA Z MIASTAMI, GMIANAMI, ZE STWORZYSZENIAMI OGÓLNOPOLSKIMI ORAZ INNYMI ORGANIZACJAMI

Polskie Towarzystwo Ratowników Medycznych

Śląski Oddział Wojewódzki Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków

Zakład Karny w Jastrzębiu Zdroju

Centrum Leczenia Oparzeń im dr. Stanisława Sakiela w Siemianowicach Śląskich

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Katowicach

Powiatowy Urząd Pracy w Dąbrowie Górniczej

Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe

Straż Miejska w Dąbrowie Górniczej

Urzad Miejski w Będzinie

Gmina Pawłowice

OSP Okradzionów

 

WSPÓŁPRACA Z DOMAMI POMOCY ORAZ STOWARZYSZENIAMI I OŚRODKAMI DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej w Dąbrowie Górniczej

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Chorzowie

Towarzystwo Przyjacił Dzieci OM Sosnowiec

Bytomskie Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej

Dąbrowskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych " Otwarte Serca"

Dom Pomocy Społecznej w Bystrej

Dom Samopomocy w Dąbrowie Górniczej

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Gliwicach

 

WSPÓŁPRACA ZE SZKOŁAMI 

I Liceum Ogólnokształcące im. Waleriana Łukasińskiego w Dąbrowie Górniczej

Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Sławkowie

Zespół Szkół Specjalnych w Skoczowie

Szkoła Podstawowa nr 8 im. Adama Mickiewicza w Żorach

Zespół Szkół nr 14 w Sosnowcu

Zespół Szkół nr 2 im. Wojciecha Korfantego w Jastrzębiu-Zdroju