MEDYCYNA ESTETYCZNA DLA LEKARZY

baner kierunki

Czas trwania studiów - 2 semestry 
 Koszt studiów - 5000 zł za 1 semestr

Studia Podyplomowe Medycyna Estetyczna dla Lekarzy to kompleksowa oferta, z dużą ilością zajęć praktycznych przygotowana dla lekarzy zainteresowanych pracą w tym najpopularniejszym obszarze medycyny. W programie nauczania między innymi:  zastrzyki przeciwzmarszczkowe, wypełniacze i stymulatory tkankowe , nici liftingujące, laseroterapia.

Słuchaczami studiów podyplomowych z zakresu Medycyna Estetyczna dla lekarzy mogą być osoby legitymujące się dyplomem ukończenia studiów wyższych na kierunku lekarskim oraz lekarsko-dentystycznym.

Słuchacze otrzymują Świadectwo Ukończenia Studiów Podyplomowych w zakresie Kosmetologii – Medycyny Estetycznej dla Lekarzy zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 września 2018 r. w sprawie dokumentów wydawanych w związku z przebiegiem lub ukończeniem studiów podyplomowych i kształcenia specjalistycznego (Dz.U. z 2018r., poz. 1791).

Program przewiduje 300 godzin zajęć teoretycznych i praktycznych, dwa semestry, 60 punktów ECTS.

Rejestracja On-Line przez formularz zgłoszeniowy: https://wsps.pl/studia-podyplomowe/formularz-zgloszeniowy