Telefon kontaktowy: 32 264 74 75 wew. 28

Kierownik Specjalizacji
mgr inż Ireneusz Dzideczek
tel.: 696 693 365
adres e-mail:

Koordynator Studiów Podyplomowych
Agnieszka Jankowska
tel.: 696 693 365
adres e-mail: