Podstawowym przeznaczeniem Sali Niskiej Wierności- Technik Zabiegu  jest nabywanie oraz doskonalenie umiejętności praktycznych ratowników medycznych. W czasie zajęć studenci mają możliwość ćwiczenia technik wykonywania zabiegów wykorzystywanych w pracy zawodowej z użyciem trenażerów do: iniekcji, zakładania dostępu doszpikowego i donaczyniowego, badania per rectum, wyczuwania zmian chorobowych w gruczole krokowym męskim, oraz zapoznaniem się z  technikami opatrywania i zabezpieczania różnego rodzaju ran. Sala wyposażona jest w trzy stanowiska trenażery do zakładania wkłuć dożylnych. Posiada również stanowisko i fantomy obarczania odmy i nakłucia klatki piersiowej. Pracownia jest wyposażona w sprzęt i materiały by prawidłowo wykonać procedurę wkłuć. Dodatkowo posiada schematy i pomoce naukowe z zakresu anatomii człowieka.