123

 

 

Ewaluacja jakości działalności naukowej 2022-2025

Kryteria ewaluacji jakości działalności naukowej

Ewaluacja to ocena jakości działalności naukowej, którą przeprowadza się w ramach dyscyplin uprawianych w danym podmiocie. Przy ocenie bierze się pod uwagę indywidualne osiągnięcia pracowników reprezentujących daną dyscyplinę. Poszczególnym dyscyplinom przyznawane będą kategorie naukowe: A+, A, B+, B albo C. Od nich zależą uprawnienia do prowadzenia studiów, szkół doktorskich, nadawania stopni i tytułów a także kwota subwencji, czyli środków finansowych, które jednostki naukowe otrzymują z budżetu państwa.