WSPARCIE PSYCHOLOGA
Wyższa Szkoła Planowania Strategicznego realizuje wiele działań, mających na celu wsparcie studentów i społeczności akademickiej w życiu codziennym, w tym również w sytuacji kryzysu, traum, żałoby, nagłej zmiany w życiu lub choroby. Uczelnia oferuje nieodpłatne wsparcia psychologiczne dla studentów, słuchaczy studiów podyplomowych i pracowników administracji.
Wsparcie udzielane jest przez psychologa mgr Marcina Bańskiego – aby skorzystać ze wsparcia należy umówić się na spotkanie (online lub stacjonarnie) wysyłając e-mail na adres:

POMOC PRAWNA
W Wyższej Szkole Planowania Strategicznego w Dąbrowie Górniczej studenci mogą uzyskać bezpłatną pomoc prawną.