magister plus prezent

  • Вид навчання - магістратура
  • Професійне звання - магістр догляду за хворими.
  • Час тривання навчання 4 семестри,
  • Форма навчання - заочна

Умовою прийняття - наявність професійного звання бакалавр догляду за хворими.

  • Випускник напрямку Догляд за хворими магістратура отримують теоретичні знання та практичні вміння, які дозволять реалізувати найскладніші завдання в сфері догляду за хворими, та проводити профілактичну діяльність, організовувати і керувати закладами охорони здоров'я, займатися популяризацією здоров'я, вести і контролювати освітню і лікувальну діяльність медпрацівників в публічних і приватних закладах медичної опіки та інших установах, пов'язаних з охороною здоров'я. Випускник отримає вміння розрізняти основні медичні проблеми, ознайомиться з системою медичної опіки, підставами суспільних наук, права, економіки і управління, правилами застосування відповідних аналітичних методів.
  • Навчання в магістратурі підготує до самостійного виконання ряду завдань з догляду за хворими, зокрема надання медичної опіки та управління нею. У цій сфері випускник отримає і поглибить вміння оцінювати стан здоров'я пацієнта і виявляти шкідливі чинники, виявляти медичні потреби пацієнтів в основній і спеціалізованій медичній опіці, організовувати і контролювати медсестринську опіку з врахуванням актуальних знань, прийнятих теорій і концепцій догляду за хворими, надавати запобігаючи, діагностичні, лікувальні і реабілітаційні послуги відповідно до діючого законодавства, оцінювати психофізичну життєдіяльність хворого і можливості його сім'ї в сфері самоопіки, організовувати вільний час і відпочинок в закладах медичної опіки, освітніх і суспільних закладах, вести опікунсько-виховну діяльність в закладах медичної опіки, освітніх і суспільних закладах, документування процесу догляду і використовувати цю інформацію для оцінки опіки, яка надається, дотримуватися принципів професійної етики, визнаних культурних норм і прав людини.
  • Випускник буде готовий до діяльності в сфері популяризації здоров'я в такої як: консультування, пропагування здорового стилю життя, навчання популяризації здоров'я в освітніх закладах, привчання хворого жити з хворобою і інвалідністю, організація просвітницьких кампаній в локальному і державному середовищі, оцінка освітніх програм і ефективності освітніх дій.
  • Навчання дозволить набути вміння працювати в рамках групи медичної опіки, в тому числі здатності до співпраці з іншими учасниками групи в опіці за здоровою або хворою людиною, вести медичну просвіту в міждисциплінарних групах, організувати безпечне середовище опіки і колективної роботи, співпрацювати з учасниками групи в сфері підвищення якості опіки.
  • Навчання в магістратурі готує випускників до розвитку практики в догляді за хворими, критичного мислення і ведення наукових досліджень, введення принципів медицини, базованої на фактах (EBM), введення нових методів і технік, які покращують якість медсестринської опіки, власнй професійний розвиток.