Symulacja medyczna jest metodą edukacyjną polegającą na stwarzaniu możliwości nauki przez doświadczenie w kontrolowanym środowisku. Stosowana jest w celu rozwijania umiejętności praktycznych i kompetencji społecznych osób uczących się w wiernie odtworzonych warunkach realnych oraz w sytuacjach klinicznych na bazie specjalnie przygotowanych scenariuszy. Symulacja medyczna pozwala na przeprowadzenie scenariuszy w warunkach bezpiecznych, powtarzalnych i zgodnie z obowiązującymi standardami wiedzy.

Zalety symulacji medycznej

 • Możliwość zwiększenie kontroli dokładności wykonywanych czynności przez studentów;
 • Użycie prawdziwego sprzętu medycznego w warunkach symulowanych;
 • Ćwiczenia praktyczne procedur inwazyjnych;
 • Ciągłe powtarzanie praktycznych umiejętności oraz ich ocena i analiza oraz weryfikacja;
 • Umożliwienie popełniania błędów oraz ukazanie ich konsekwencji w warunkach symulowanych;
 • Unikanie zagrożenia dla pacjentów i osób uczących się
 • Realizacja tego samego scenariusza przez wszystkich studentów;
 • Planowanie edukacji klinicznej w oparciu o potrzeby uczniów i program nauczania, a nie dostępność pacjentów;
 • Ekspozycja na rzadkie i skomplikowane sytuacje kliniczne;
 • Wyciąganie wniosków oraz podsumowanie natychmiast po zakończonej sesji podczas debriefingu;

Możliwość stworzenia scenariuszy szkoleniowych, które są bardzo zbliżone do sytuacji rzeczywistych, dzięki czemu student z łatwością może w przyszłości przenieść uzyskane doświadczenia ze szkolenia z warunków teoretycznych do rzeczywistej sytuacji (Czekajlo 2015)

WARTO PODKREŚLIĆ, ŻE JEST TO PIERWSZE CENTRUM SYMULACJI MEDYCZNEJ W POLSCE, PROWADZONE PRZEZ UCZELNIĘ NIEPUBLICZNĄ.

Od roku 2015/2016 Wyższa Szkoła Planowania Strategicznego otworzyła nowoczesne Centrum Symulacji Medycznej, w ramach którego prowadzone są zajęcia w systemie modułowym dla studentów WSZYSTKICH KIERUNKÓW.

 • Skład centrum to m.in. specjalnie przystosowane do debrifingu sale dydaktyczne i sala SOR, wyposażona w najnowocześniejszy sprzęt oraz symulatory do pełnej symulacji medycznej dwóch osób dorosłych, dziecka i niemowlęcia.
 • Dodatkowym atutem naszego centrum jest kokpit dyspozytorski do prowadzenia symulacji pracy dyspozytora medycznego oraz w pełni wyposażony ambulans ratunkowy, który wykorzystywany jest jako mobilne centrum symulacji medycznej. Wszystko to po to, aby zwiększyć umiejętności praktyczne i kwalifikacje naszych studentów.