Sala Niskiej Wierności ALS/BLS

Sala niskiej wierności ALS/BLS przeznaczona jest do prowadzenia zajęć z zakresu udzielania pierwszej pomocy, jak i prowadzenia zaawansowanych czynności resuscytacji krążeniowo-oddechowej zgodnie z algorytmem ALS.

Pracownia ALS niskiej wierności wyposażona jest w system audio-video. Stanowiska BLS Sali Niskiej Wierności przeznaczona jest do nabywania przez studentów praktycznych umiejętności z zakresu resuscytacji krążeniowo-oddechowej i pierwszej pomocy z wykorzystanie AED. Pracownia wyposażona jest w fantomy reanimacyjne w różnym przedziale wiekowym: niemowlę, dziecko oraz dorosły.