Sala ITLS Pozoracji Ratowniczych przeznaczona jest dla studentów kierunku ratownictwo medyczne. Studenci odbywający zajęcia podnoszą i nabywają wiedzę oraz zdobywają umiejętności praktyczne z badania i postępowania z osobom poszkodowaną. Sala wyposażona jest w nowoczesny sprzęt służący do zabezpieczenia pacjenta urazowego.
W czasie zajęć studenci maja możliwości zdobyć wiedzę i umiejętności przy:

  • zabezpieczanie miejsca zdarzenia;
  • urazy poszczególnych części ciała;
  • postępowanie z chorym we wstrząsie;
  • postępowanie w oparzeniach;
  • specyfika urazów u dzieci;
  • kobiet ciężarnych;
  • osób starszych;
  • postępowanie z poszkodowanym znajdującym się pod wpływem alkoholu i narkotyków;
  • zatrzymanie krążenia w urazach;
  • technika i metoda ściągania kasku u poszkodowanego motocyklisty i rowerzysty.

Sala ściśle jest powiązana z terenem na zewnątrz budynku CSiPR gdzie znajdują się samochody służące do nauki metod i technik ewakuacji poszkodowanych uczestniczących w zdarzeniach
i wypadkach drogowych. Na wyposażeniu pracowni znajdują się manekiny i fantomy ITLS oraz ACLS.